Jubilejný 10. ročník odbornej konferencie SBA sa nezadržateľne blíži

Jubilejný 10. ročník odbornej konferencie SBA sa nezadržateľne blíži

Pozývame Vás na jubilejný 10. ročník odbornej konferencie SBA “BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO BIOPLYNU 2024” pre prevádzkovateľov bioplynových staníc, ktorá sa uskutoční 7. a 8. novembra 2024 o 9:30 v hoteli Tenis vo Zvolene. Súčasťou programu je aj tradičná večerná voľná diskusia, kde si účastníci navzájom vymieňajú svoje skúsenosti z praxe. 

Okrúhle výročie konferencie oslávime v priestoroch hotela Tenis vo Zvolene. Prezentácie budú aj tento rok rozdelené do troch klasických blokov pomenovaných podľa nosných tém  – výroba obnoviteľnej elektriny a tepla, transformácia na biometán a aplikácia digestátu a spracovanie BRO. V každom bloku sa na jednotlivé témy pozrieme z legislatívneho aj praktického hľadiska a blok zavŕšime diskusným panelom. Konferenciu bude moderovať Martin Čánik.

konferencie SBA

Registrácia na podujatie

Program

Program bude zverejnený čoskoro.

Registračný poplatok

Pre členov SBA

Včasná registrácia (do 31.8.2024) 124,- € / jedna osoba 184,- € / druhá osoba *Každý ďalší účastník platí štandardný registračný poplatok
Základná registrácia (od 1.9.2024 do 31.10.2024) 144,- € / jedna osoba 204,-€ / druhá osoba  
Registrácia od 1.11.2024 154,- € / jedna osoba 214, – € / druhá osoba  

Štandardný registračný poplatok

Včasná registrácia (do 31.8.2024) 264,- €  / osoba
Základná registrácia (od 1.9.2024 do 31.10.2024) 274,- €  / osoba
Registrácia od 1.11.2024 314,- € / osoba

Spôsob úhrady registračného poplatku: Faktúra Vám bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Storno podmienky:

SBA si vyhradzuje právo zrušiť konanie konferencie, v takom prípade bude uhradený registračný poplatok účastníkom vrátený v plnej výške. Registrácia zo strany účastníka môže byť zrušená len písomným odvolaním najneskôr do 5. 11. 2024 vrátane. Storno poplatok je 50% z ceny vložného. Pri zrušení od 6. 11. 2024 vrátane sa registračný poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník, prosíme o písomné nahlásenie mena náhradníka.

Dovoľujeme si Vás informovať, že ubytovanie si každý účastník zabezpečuje a hradí sám. V predstihu kontaktujte Hotel Tenis.

O konferencii SBA

Slovenská bioplynová asociácia už desiaty rok organizuje konferenciu s celoslovenským zameraním na bioplynový sektor. Konferencia združuje nielen prevádzkovateľov bioplynových a biometánových staníc ale aj zástupcov štátnej správy a technologických spoločností a tým prispieva k formovaniu pozitívneho prostredia pre rozvoj jedného sektoru OZE Minulý rok si viac než 120 hostí s rôznymi oblasťami záujmu v bioplynovom sektore mohlo vypočuť celkovo 30 prezentácií rozdelených do troch blokov: Elektroenergetika, Biometán a Biologicky rozložiteľný odpad. Medzi ne patrili aj odborné prednášky členov SBA o alternatívnych vstupných surovinách či elektroenergitike. O spokojnosti účastníkov svedčí aj množstvo otázok na každého prezentujúceho, či už priamo z publika alebo prostredníctvom online aplikácie SLIDO.

Konferencia sa stáva platformou aj pre diskusiu so zástupcami ministerstiev a úradov. Osobne sa zúčastnili zástupcovia z MŽP SR, ktorí účastníkov informovali o posudzovaní vplyvov na bioplynové a biometánové stanice z hľadiska zákona. Na konferenciu pravidelne prispievajú svojími poznatkami aj zástupcovia Ústredného kontrolného a skúšobného úradu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Na podujatie zavítali aj kolegovia z Čiech, Nemecka a Talianska, ktorí účastníkom predstavili legislatívne a technologické novinky pre rozvoj biometánu, ako aj skúsenosti v zahraničí. Každý ročník konferencie sa snažíme posunúť o čosi ďalej, preto aj tento rok sa môžete tešiť na zaujímavý program, ktorý bude zverejnený na tejto stránke.

Minulé ročníky konferencie: 2023, 2022

Comments are closed.