Pozývame vás na 9. ročník odbornej konferencie SBA – Budúcnosť slovenského bioplynu 2023

Pozývame vás na 9. ročník odbornej konferencie SBA – Budúcnosť slovenského bioplynu 2023

Slovenská bioplynová asociácia vás pozýva na 9. ročník odbornej konferencie pre prevádzkovateľov bioplynových staníc, ktorá sa uskutoční 19. a 20. októbra 2023 v hoteli Victoria v Martine.

Dovoľujeme si vás informovať o naplnenej ubytovacej kapacite hotela Victoria. 

Tento rok sa zameriame na aktuálnu situáciu v  transformácii existujúcich BPS na biometán, povieme si viac o podporných službách v elektroenergetike, priblížime si zmeny v legislatíve a nové povinnosti pre prevádzkovateľov a nebude chýbať ani čoraz populárnejší blok venovaný spracovaniu biologicky rozložiteľných odpadov.

Súčasťou programu je aj tradičná večerná voľná diskusia, kde si účastníci navzájom vymieňajú svoje poznatky.

Program konferencie BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO BIOPLYNU 2023

Minulý rok si viac než 120 hostí s rôznymi oblasťami záujmu mohlo vypočuť celkovo 22 prezentácií rozdelených do troch blokov: Elektroenergetika, Biometán a Biologicky rozložiteľný odpad. Medzi ne patrili aj odborné prednášky členov SBA o spôsoboch separácie metánu z bioplynu a alternatívy k cielene pestovaným surovinám. O spokojnosti účastníkov svedčí aj množstvo otázok na každého prezentujúceho, či už priamo z publika alebo prostredníctvom online služby.

Na konferencii vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, spolu s ďalšími zástupcami MŽP SR, aby v diskusnom paneli objasnili témy ako finančná podpora BPS spracúvajúcich biologicky rozložiteľný odpad, uvedenie informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) a novela zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP (EIA). Na podujatie zavítali aj kolegovia z Čiech a Talianska, ktorí účastníkom predstavili legislatívne a technologické novinky pre rozvoj biometánu, ako aj skúsenosti v zahraničí. Každý ročník konferencie sa snažíme posunúť o čosi ďalej, preto sa môžete tešiť aj na tohtoročný program, ktorý bude zverejnený na tejto stránke.

Program konferencie BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO BIOPLYNU 2023

Na podujatie už nie je možné sa zaregistrovať.

Vložné pre členov Asociácie:

Včasná registrácia (do 31.8.2023) 109,- € / jedna osoba 169,- € / druhá osoba *Každý ďalší účastník platí štandardné vložné
Základná registrácia (od 1.9.2023 do 12.10.2023) 129,- € / jedna osoba 189,-€ / druhá osoba  
Registrácia od 12.10.2023 139,- € / jedna osoba 199, – € / druhá osoba  

Štandardné vložné (pre nečlenov Asociácie):

Včasná registrácia (do 31.8.2023) 249,- €  / osoba
Základná registrácia (od 1.9.2023 do 12.10.2023) 259,- €  / osoba
Registrácia od 12.10.2023 299,- € / osoba

Spôsob úhrady vložného: Faktúra vám bude zaslaná po registrácii. Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Storno podmienky:

SBA si vyhradzuje právo zrušiť konanie konferencie, v takom prípade bude zaplatené vložné účastníkom vrátené v plnej výške. Registrácia zo strany účastníka môže byť zrušená len písomným odvolaním najneskôr do 15. októbra 2023 vrátane. Storno poplatok je 50% z ceny vložného. Pri zrušení od 16. októbra 2023 vrátane sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník, prosíme o písomné nahlásenie mena náhradníka. Dovoľujeme si vás informovať, že ubytovanie si každý účastník zabezpečuje a hradí sám.

Dovoľujeme si vás informovať o naplnenej ubytovacej kapacite hotela Victoria.

Comments are closed.