BPS Kežmarok – Integrované riešenie pre spracovanie odpadu z mliekarní

BPS Kežmarok – Integrované riešenie pre spracovanie odpadu z mliekarní

03/28/2023

Bioplynová stanica v mliekarni TAMI v Kežmarku predstavuje projekt udržateľnej inovácie v jednej z najväčších mliekarní na Slovensku. Integrované a efektívne riešenie pre spracovanie odpadu z mliekarní – srvátky a poľnohospodárskej produkcie miestnych družstiev zabezpečuje produkciu obnoviteľnej elektriny a tepla. 

Kamión TAMI pri BPS Kežmarok / BPS Kežmarok

Podľa slov Ľubomíra Valčuhu, generálneho riaditeľa Tatranskej mliekarne, a.s. „Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie“. Prínosy projektu sa v budúcnosti budú iba zvyšovať vďaka ďalšej optimalizácii využitia bioplynu v mliekarenskom závode, ako aj vzájomne prospešnému partnerstvu s miestnymi farmármi a družstvami. K ostatným prínosom projektu patrí najmä zníženie výrobných nákladov, zníženie energetickej závislosti, zvýšenie bezpečnosti dodávok energie a riešenie otázky odpadového hospodárstva.

Projekt je unikátny najmä svojou komplexnosťou. Dokonale kombinuje využitie odpadu z potravinárskej výroby a produkcie miestnych farmárov s pokrytím energetických potrieb samotnej mliekarne. Vyprodukovaná elektrická aj tepelná energia je spotrebovaná vo výrobnom procese mliekarne. Ide tak o príklad maximálne efektívne využitých obnoviteľných zdrojov energie pre potreby potravinárskeho podniku. 

Spalinový kotol

Spaliny z kogeneračnej jednotky sú využívané na výrobu stredotlakej pary v  navrhnutom spalinovom kotli, ktorý je vybavený výrobcom požadovanými bezpečnostnými, regulačnými a meracími armatúrami . Je to parný žiarotrubkový, veľkopriestorový, jednoťahový kotol.  Spalinový kotol je vybavená vlastnou automatikou na riadenie a kontoly prevádzky. V spalinovom kotli vyrobená para je vedená potrubím do parnej kotolne a napojená na jestvujúci rozdeľovač pary. Na základe odberových diagramov pary z kotolne sa využíva 100% tepla zo spalín. Z ročnej výroby parnej kotolne (cca 27000 t/rok) to činí cca 25 % podiel.

Parný kotol / BPS Kežmarok

Teplo zo sekundárneho systému KJ

Pre chod kogeneračnej jednotky je nevyhnutné odvádzať teplo z chladenia motora. V priestoroch strojovne spalinového kotla je inštalované obehové čerpadlo pre tento okruh. Toto teplo je následne využívane:

  • na predohrev vody s ohrevom z 20 °C na 70°C,
  • na predohrev napájacej vody parných kotlov s ohrevom z 10 až 15 °C na 70 až 75 °C,
  • na ohrev vratnej vody teplovodného vykurovacieho systému v zimnom období cez doskový výmenník tepla,
  • ďalšie využitie daného tepla je pre ohrev fermentorov BPS a vykurovanie vedľajších prevádzok TAMI.

Projekt bioplynovej stanice navrhla a vybudovala spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o., ktorá sa už na Slovensku podpísala pod niekoľko veľmi úspešných projektov využitia obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Vďaka nemu spoločnosť prispieva ku globálnemu zníženiu emisii CO2 o 4 538 ton ročne a tiež k plneniu cieľa EÚ zvýšiť podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov o 7 576 MWh ročne.

BPS ako súčasť mliekarne TAMI / BPS Kežmarok

Zrealizovaný projekt bioplynovej stanice v mliekarni TAMI v Kežmarku („BGS TAMI“) bol v roku 2014 vybratý spomedzi 342 projektov v celej Európe ako jeden z piatich nominovaných projektov v súťaži Sustainable Energy Europe Awards v kategórii „Úspory energie“ (spotreba – consuming). Išlo o prvú nomináciu slovenského energetického projektu na toto prestížne ocenenie.

Viac info na https://tami.sk/zelena-energia/

Comments are closed.