Stanovy

Stanovy Slovenskej bioplynovej asociácie


Otvoriť PDF súbor Stanovy Slovenskej bioplynovej asociácie


Stanovy SBA boli aktualizované a registrované v Registri záujmových združení právnických osôb MV SR dňa 21. 02. 2024.