Pridružení členovia

Pridružení členovia

Slovenská bioplynová asociácia okrem prevádzkovateľov bioplynových a biometánových staníc združuje aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výstavbou bioplynových/biometánových staníc alebo sa zaujímajú o ich prevádzku. Medzi partnermi sú aj dodávatelia technológií, producenti biologicky rozložiteľného odpadu, obchodníci s elektrickou energiou alebo biometánom a ďalší.