Služby

Spolupracujte s nami

Bioplynové stanice (BPS) sú zariadenia, ktoré zhodnocujú biologický rozložiteľný odpad (BRO). Ako vstupnú surovinu využívajú bioplynové stanice nielen poľnohospodársky odpad a energetické plodiny ale aj bioodpad pochádzajúci z potravinárskeho priemyslu, reštaurácií ale aj školských a iných stravovacích zariadení. Ak patríte medzi spoločnosti, ktoré sa chcú efektívne a ekologicky zbavovať veľkých množstiev bioodpadu a prispieť tak k dosiahnutiu udržateľného hospodárstva, kontaktuje nás a začnite odvážať svoj bioodpad do najbližšej bioplynovej stanice, kde sa premení na elektickú energiu, teplo, a kvalitné organické hnojivo - digestát.

Nie je potrebné sa nijako objednať, všetky detaily aj záujem o typ odpadu si dohodnete s nami, alebo priamo s prevádzkovateľom bioplynovej stanice na ktorého vás nakontaktujeme. Práve prevádzkovateľ dá vedieť, či má o danú vstupnú surovinu záujem a za akých podmienok (odvoz, vzdialenosť...) ju spracuje. Pri prevoze bioodpadu, je potrebné postupovať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., v prípade že je bioodpad živiočíšneho pôvodu aj podľa nariadení Štátnej potravinovej správy, kde je nutné informovať sa o potrebných povoleniach na prevoz.

Vyhľadajte si najbližšiu bioplynovú stanicu na mape SBA.

5 krokov k spolupráci:

  1. Zistite typ vášho bioodpadu.
  2. Zistite množstvá bioodpadu, ktorý budete dodávať BPS (jednorázovo, týždenne, mesačne...)
  3. Na našej mape vyhľadajte najbližšie bioplynové stanice.
  4. Kontaktujte nás a my vám poskytneme všetky potrebné informácie alebo vás spojíme s prevádzkovateľom.
  5. Dohodnite sa s BPS na podmienkach spolupráce.


Do bioplynovej stanice patria:

-všetky tuhé aj tekuté zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu,

-nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane tých po záruke spotreby.-

-jedlé oleje a tuky,

-potraviny po záruke, vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb),

-chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod.

-ovocie zelenina, vrátane šupiek

-pokosená čerstvá trávaDo bioplynovej stanice nepatria:

-Papier a drevnatý odpad (konáre, štiepka), lístie.

-akékoľvek plasty alebo kovy, vrátane plastových obalov a sáčkov.  

-kávové kapsule, cigaretové ohorky,

-nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod.,

-veľké hovädzie a špikové kosti.