Kontakt

Náš tím

Dávid Kančo, MSc.
Generálny sekretár
Ing. Matej Štefánek
Sekcia Enviro
Ing. Michal Čarák
Sekcia Biometán
Ing. Ľubor Drienovský
člen predsedníctva
Mgr. Katarína Pánisová
Výkonná asistentka

Kde nás nájdete


Fakturačné údaje:

Názov: Slovenská bioplynová asociácia

Sídlo: Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava - Ružinov, Slovensko

Spoločnosť zapísal Okresný úrad Bratislava do Register záujmových združení právnických osôb pod číslom VVS/2022/ZZPO - 106 dňa 3.9.2012.

IČO: 45739145

DIČ: 2023614131

Neplatiteľ DPH

IBAN: SK1409000000005033733174

SWIFT: GIBASKBX