Výhody členstva

Výhody členstva

Poradenstvo

Prístup k odborným poradcom a technickým expertom SBA v oblasti bioplynu a obnoviteľných zdrojov energie a možnosť zapojiť sa do pracovných skupín SBA.

Databáza

Prístup k najnovším štúdiám, správam a informáciám týkajúcim sa trhu s biometánom a biologicky rozložiteľným odpadom aj z knižnice Európskej bioplynovej asociácie.

Komunita

Možnosť sieťovania a oslovenia producentov v odvetví bioplynu pre výmenu skúseností a nadväzovanie nových obchodných vzťahov pre podporu sektora.

Legislatíva

Pravidelný monitoring legislatívnych a prevádzkových povinností a možnosť pripomienkovania a odbornej konzultácie s orgánmi štátnej správy.

Podujatia

Organizácia vzdelávacích podujatí, seminárov a workshopov týkajúcich sa najnovších trendov, technológií a legislatívnych požiadaviek v oblasti bioplynu na základe a zvýhodnené vstupné na podujatia SBA.

Spravodaj SBA

Mesačný prehľad aktualít, činnosti SBA, jednotlivýych pracovných skupín, legislatívy a podujatí. Súhrn najzaujímavejších článkov a ponúk našich technologických partnerov výhradne pre členov SBA.