BPS Matejovce – Príklad efektívneho využívania tepelnej energie

BPS Matejovce – Príklad efektívneho využívania tepelnej energie

03/27/2023

Bioplynová stanica Poprad – Matejovce je jedným z príkladov efektívneho využívania tepelnej energie z bioplynovej stanice. Popri výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov zásobuje teplom aj stovky domácností.

Teplovod bioplynovej stanice Poprad – Matejovciach meria skoro 1,3 km (1277 m), plus rozvody, merače a výmenníky. Bioplynová stanica zásobuje teplom Materskú a Základnú školu v Poprad-Matejovciach (dve samostatné budovy) a bytové domy na sídlisku Allendeho v Poprade- Matejovciach (384 domácností) cez spoločnú kotolňu. Všetky kotolne sú vybavené plynovými kotlami, ktoré boli v prevádzke už pred výstavbou teplovodu a momentálne sa používajú ak nepostačuje tepelná kapacita bioplynovej stanice (788 kW a väčšinou v zimných mesiacoch, keď je najvyšší odber) alebo je bioplynová stanica z nejakého dôvodu odstavená.

Sídlisko Allendeho v Poprade-Matejovciach

V lete postačuje kapacita bioplynovej stanice na ohrev teplej úžitkovej vody a v tom čase vykonávajú pracovníci Popradskej energetickej spoločnosti (PES respektíve Poprad Energy Popradská energetická spoločnosť | Na energiách šetrite s nami!) opravy a údržbu svojich tepelných zariadení. Vždy ponechávajú jeden kotol v pohotovosti pre prípad nečakanej odstávky alebo zníženého výkonu bioplynovej stanice.

BPS Matejovce / YouTube – Agrofilm Brothers

V rámci výzvy na obnovu plánuje bioplynová stanica zvýšiť svoju tepelnú kapacitu blízko 1 MW. Po dokončení ďalších dvoch bytových domov a ich plánovanom pripojení na CZT by sa mohol počet bytov zásobovaných bioplynovou stanicou blížiť k 450.

Pozrite si ako funguje BPS v Matejovciach od Agrofilm Brothers.

 

Tepelná energia vyprodukovaná v bioplynovej stanici spolu s teplom z ďalších obnoviteľných zdrojov tvorí mix energie, ktorá je potrebná pre zníženie závislosti na energiách z fosílnych palív a to najmä plynu. O tomto svedčí aj stanovisko Popradskej energetickej spoločnosti po schválení zákona č. 251:

„Vašou informáciou o možnom ukončení výroby elektriny z Vašej BPS a tým následne aj ukončením dodávky tepla pre Popradskú energetickú spoločnosť, s.r.o. sme nepríjemne zaskočení. Táto skutočnosť naruší koncepciu EÚ, ktorá je momentálne obsiahnutá aj v zákone o tepelnej energetike, zákone o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Koncepcia stanovuje ciele pre dodávateľov tepla, aby prevádzkovali účinné zdroje tepla, t.j. aby dosiahli 75% tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie. Teplo dodané z Vašej BPS predstavuje na našom odbernom mieste cez 80%, zvyšok tepla je vyrobený zo zemného plynu. Po ukončení Vašej dodávky prestane náš zdroj CZT byť účinným, nakoľko bude výroba tepla 100% zo zemného plynu.

V dnešnej dobe energetickej krízy sa snažíme o diverzifikáciu palivovej základne, najmä v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie s cieľom zníženia spotreby zemného plynu a zníženia emisií znečisťujúcich látok. Ukončenie dodávky tepla z obnoviteľného zdroja – Vašej BPS je priamo v rozpore s týmto cieľom. A má to aj negatívny vplyv v časoch energetickej krízy, keď cena zemného plynu dosahuje historické maximá.

 

Comments are closed.