Certifikát pôvodu obnoviteľných plynov môže zvýšiť dopyt po biometáne i vodíku

Certifikát pôvodu obnoviteľných plynov môže zvýšiť dopyt po biometáne i vodíku

V európskom meradle sú registre obnoviteľných plynov dobre zavedené v západnej a severnej Európe, pričom ide predovšetkým o záruky vydané pre biometán vtláčaný do plynárenskej infraštruktúry. SPP-distribúcia sa problematikou registra zaoberá už štyri roky.

Ak sa pozrieme na európske ciele OZE v teplárenstve a doprave, práve biometán bude hrať dôležitú rolu a jeho rozvoju aj na Slovensku pomôže Register záruk pôvodu obnoviteľných plynov. V podcaste Otvorene o plynu portálu Slovgas to povedal Július Roth zo spoločnosti SPP-distribúcia.

„Vydaná záruka pôvodu obnoviteľného plynu predstavuje zelenú pridanú hodnotu pre jeho výrobcu, ktorú môže monetizovať. Okrem dodaného plynu ako komodity, môže výrobca takto predať záruku pôvodu v mieste dopytu po biometáne. Výroba biometánu sa stáva omnoho atraktívnejšou a z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky výhodnou,“ konštatoval Roth.

Register obnoviteľných plynov umožní aj cezhraničný prenos záruk pôvodu pre biometán, či už z dôvodu ich predaja alebo nákupu. Cezhraničný prenos záruk pôvodu bude  zabezpečený prostredníctvom klíringového centra ERGaR (European Renewable Gas Registry – európskeho združenia registrov obnoviteľných plynov) a bude v prvom rade vydávať záruky pôvodu pre slovenské biometánové stanice na základe údajov z merania dodávaného plynu do distribučnej siete.

Systém Registra záruk pôvodu obnoviteľných plynov predstavuje ďalšiu motiváciu pre prevádzkovateľov bioplynovej stanice k prechodu na produkciu biometánu. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom registra má byť SPP – distribúcia.

Celý článok spolu s podcastom nájdete na: https://www.slovgas.sk/podcasty/slovensky-register-zaruk-povodu-obnovitelnych-plynov-moze-zvysit-dopyt-po-biometane-i-vodiku/

Comments are closed.