Záznam – Digestát ako hnojivo: Dobrá prax a výskum

Záznam – Digestát ako hnojivo: Dobrá prax a výskum

SBA v spolupráci s CZ Biom a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy usporiadala webinár Digestát ako hnojivo: Dobrá prax a výskum.

Webinár bol určený pre všetkých poľnohospodárov, ktorí sa zaujímajú o možnosť výstavby bioplynovej stanice a následné využitie digestátu ako hnojiva, rovnako pre poľnohospodárov, ktorí majú záujem sa s digestátom ako hnojivom bližšie zoznámiť, aby ho mohli v budúcnosti odoberať, aj pre už prevádzkujúce bioplynové stanice so záujmom zdieľať svoje skúsenosti z prevádzky a nahliadnuť do zákulisia výskumu. Pozvaní boli aj zástupcovia štátnej správy, ktorí majú záujem o podporu používania digestátu na legislatívnej a metodickej úrovni.

ZÁZNAM Z WEBINÁRA

Ďakujeme spoluorganizátorom CZ Biom a VÚMOP za spoluprácu. V Prípade záujmu o prezentácie nás prosím kontaktuje.

Comments are closed.