+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Europoslanci podporili zákon o znižovaní emisií metánu v energetike

Europoslanci podporili zákon o znižovaní emisií metánu v energetike

Európsky parlament (EP) prijal pozíciu k novému zákonu na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky.

Je to prvý právny predpis Európskej únie (EÚ), ktorý sa zameriava na zníženie emisií metánu a vzťahuje sa na priame emisie metánu z ropného, fosílneho a uhoľného priemyslu a z biometánu po jeho vstrekovaní do plynárenskej siete. Poslanci chcú, aby sa pravidlá, ktoré sú súčasťou balíka Fit for 55, týkali aj petrochemického odvetvia, informuje EP v tlačovej správe.

Európsky parlament / Pixabay

Zníženie emisií metánu v EÚ

Poslanci europarlamentu vyzývajú Európsku komisiu, aby do konca roka 2025 navrhla záväzný cieľ zníženia emisií metánu v EÚ do roku 2030 pre všetky príslušné odvetvia. Členské štáty by tiež mali stanoviť národné ciele znižovania emisií v rámci svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy.

Prevádzkovatelia musia príslušným vnútroštátnym orgánom predložiť plán na odhalenie a opravy úniku metánu šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Europoslanci požadujú, aby bolo zisťovanie únikov a prieskumy opráv častejšie, ako navrhuje Komisia, a chcú aj posilnenie povinností týkajúcich sa opravy netesností.

Prevádzkovatelia budú musieť opraviť alebo vymeniť všetky komponenty, u ktorých sa zistil únik metánu, ihneď po zistení netesnosti alebo najneskôr päť dní po zistení úniku.

Zákaz odplyňovania a spaľovania

Europarlament v pozícii tiež podporuje zákaz odplyňovania a spaľovania metánu z odvodňovacích staníc do roku 2025 a z ventilačných šácht do roku 2027. Toto opatrenie má prispieť k bezpečnosti pracovníkov v uhoľných baniach. Členské štáty by tiež podľa neho mali vypracovať plány pre opustené uhoľné bane a neaktívne ropné a fosílne plynové vrty.

Poslanci v EP zároveň chcú, aby boli dovozcovia uhlia, ropy a plynu od roku 2026 povinní preukázať, že dovážaná fosílna energia spĺňa požiadavky nariadenia. Len dovoz z krajín s podobnými požiadavkami na emisie metánu bude mať výnimku.

Po prijatí pozície je EP pripravený začať rokovania s Radou EÚ o konečnom znení právnych predpisov.

Zdroj: SITA

Comments are closed.