+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Francúzsko je na ceste k prekročeniu svojich cieľov v oblasti biometánu

Francúzsko je na ceste k prekročeniu svojich cieľov v oblasti biometánu

13. decembera, 2022

Obnoviteľné plyny sa v Európe presadzujú, pričom Francúzsko je na ceste k prekročeniu svojich prechodných cieľov na rok 2023 v oblasti vstrekovania biometánu do siete. EURACTIV France oslovil Laurencea Poirier-Dietz, generálneho riaditeľa GRDF, najväčšieho európskeho distribútora plynu.


Ilustračný obrázok / Zdroj: Pixabay

Cieľom Európskej únie je dosiahnuť 100 % obnoviteľného plynu v sieti do roku 2050 s prechodným cieľom 20 % do roku 2030. Francúzsko medzitým napreduje s vlastným cieľom vtlačiť do siete 6 TWh biometánu v roku 2023. Za posledné dva štvrťroky toto odvetvie vtlačilo viac ako 1,5 TWh biometánu do plynárenskej siete, čím sa Francúzsko dostalo na cestu k prekročeniu svojho cieľa do roku 2023. Pre Laurencea Poiriera-Dietza to znamená, že francúzsky cieľ by mohol byť ambicióznejší. „S 500 prevádzkami na bioplyn, ktoré sa vstrekujú priamo do plynárenskej siete, máme skutočný náskok,“ povedal.

„Vo Francúzsku už produkcia zeleného plynu predstavuje viac ako výkon jadrového reaktora a do roku 2027-2028 budeme schopní vyrovnať dovoz ruského plynu,” dodáva. Na strane EÚ však ciele nemôžu byť ambicióznejšie, tvrdí a uviedol že najväčší spotrebitelia energie bloku – Taliansko, Španielsko a Nemecko – zaostávajú v budovaní nových anaeróbnych digestorov.

Podľa Poirier-Dietza je miestna výroba energie cestou vpred v energetickom prechode. „Bude viac výroby spôsobom zdola nahor, so systémami spätného toku, ktoré umožnia lokálne vyrobenému zelenému plynu prechádzať z distribúcie do prepravy, ktorá ho potom pošle do inej oblasti dopytu alebo skladovania,“ povedala a opísala systém, ktorý už funguje v niekoľkých oblastiach vo Francúzsku.

Poirier-Dietz dokonca dúfa, že Francúzsko bude jedného dňa dokonca schopné vyvážať z decentralizovanej produkcie – možnosť, ktorú Komisia už zvažuje vo svojom legislatívnom balíku o plyne. Aby sa tak stalo, miestni volení predstavitelia však musia súhlasiť s inštaláciou výrobnej infraštruktúry na svojom území, čo sa vo Francúzsku nie vždy ukázalo ako ľahká úloha, pričom niektorí dedinčania sú proti výstavbe nových obrovských anaeróbnych fermentorov.

Riaditeľ GRDF poukázal na výhody biometánu pre miestnu ekonomiku, pričom v roku 2030 sa v sektore bioplynu očakáva viac ako 50 000 pracovných miest, oproti súčasným približne 6 000. Okrem biometánu by z výroby a distribúcie vodíka mohli profitovať aj miestne orgány vo Francúzsku, povedal Poirier-Dietz a poznamenal, že „98 % potrubí v distribučnej sieti plynu je pripravených na vodík“.

Zdroj: https://www.euractiv.com/section/energy/interview/grdf-chief-france-is-on-track-to-exceed-its-biomethane-goals/

Comments are closed.