Košice vyzbierali 12,5 ton kuchynského bioodpadu za 10 dní od zavedenia zberu

Košice vyzbierali 12,5 ton kuchynského bioodpadu za 10 dní od zavedenia zberu

23. januára, 2023

Mesto Košice pristúpilo od januára 2023 k povinnosti triediť biologicky rozložiteľný odpad zo všetkých domácností v meste. Čo je potešujúcou správou, za prvých 10 dní bolo do bioplynovej stanice privezených až 12,5 tony kuchynského odpadu.

Zber kuchynského bioodpadu v Košiciach / Zdroj: KOŠICE: DNES

Ako na sociálnej sieti upozorňuje Mesto Košice, pri triedení ešte dochádza k mnohým chybám. Zároveň Košičanov vyzýva, aby do nádob sypali iba odpad, pre ktorý je nádoba určená. Podrobný zoznam nájdete na tomto linku, či na nižšie uvedenom plagáte. Ďalšou z chýb je vyhadzovanie odpadu spolu so sáčkami a vreckami. Do nádoby na BIO odpad nepatria dokonca ani kompostovateľné obaly. Treťou doposiaľ najčastejšou chybou bolo ponechanie otvorených nádob, čo je dôležité pre zabráneniu prístupu škodcov k odpadu, ktorý je pre nich veľkým lákadlom.

Od začiatku nového roka musí aj mesto Košice pristúpiť k povinnosti triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad z domácností. Rozpočet mesta bude táto nová zákonná úprava stáť 2,7 milióna eur. Informovala o tom spoločnosť Kosit spolu s oznámením, ako bude zber fungovať. Každej domácnosti žijúcej v rodinnom dome bude podľa firmy v priebehu januára až k dverám nehnuteľností bezplatne doručená vlastná zberná nádoba. Pôjde o 30-litrové hnedé vedro označené nápisom kuchynský BIO odpad. Spolu s touto nádobou doručia 25 vriec, ktoré majú byť vložené do nádoby, aby ju chránili pred znečistením.

“Obyvatelia budú bioodpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia ďalších vrecúšok. Spoločnosť Kosit zabezpečí odvoz vyzbieraného bioodpadu raz týždenne. Pri každom zbere bude odpad vo vreci odvezený a domácnosti bude vrátená prázdna nádoba na ďalšie použitie,” uviedol generálny riaditeľ podniku Marián Christenko. “Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov Košíc bude energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici. Bioplynová stanica spoločnosti Eko-Salmo Plus pri obci Kokšov-Bakša je vybudovaná na účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj na výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva,” doplnil Christenko.

 

Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/kosice-spustaju-zber-kuchynskeho-b/683620-clanok.html

Comments are closed.