Ministerstvo hospodárstva zrušilo výzvu pre bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva zrušilo výzvu pre bioplynové stanice

2. decembra 2022

Dňa 28.11.2022 zrušilo MHSR výzvu na na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice.


Biometánová stanica / Zdroj: Archív SBA

Ako dôvod MHSR uvádza neschopnosť poskytnúť alokované financie z dôvodu aktualizácie Plánu obnovy a odolnosti. Podľa podmienok výzvy bolo k dispozícii celkovo 20 miliónov eur. Z balíka pritom mohlo ísť 10 mil. eur na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 10 mil. eur bolo určených na transformáciu bioplynových staníc na biometánové stanice.

Rezort však zároveň informoval, že „v najbližších dňoch“ zverejní výzvu zameranú na podporu modernizácie existujúcich bioplyniek, v rámci ktorej budú sa budú môcť o dotácie uchádzať projekty zamerané na modernizáciu (projekty typu A podľa pôvodnej výzvy) s nezmenenou alokáciou pre tento typ projektov vo výške 10 mil. eur.

„Vyhlásenie výzvy, ktorá bude zahŕňať aj podporu projektov zameraných na transformáciu existujúcich bioplynových staníc na biometánové stanice (projekty typu B podľa pôvodnej výzvy) je podmienené schválením navrhovanej aktualizácie Plánu obnovy a odolnosti a súvisiacich záväzných dokumentov vo vzťahu k Investícii 2 Komponentu 1 Plánu obnovy a odolnosti zo strany Európskej komisie,“ uzavrelo ministerstvo.

Zdroj: https://www.energie-portal.sk/Dokument/bioplynove-stanice-dotacie-plan-obnovy-108565.aspx

Viac informácii o zrušení výzvy: https://www.mhsr.sk/uploads/files/k7MkJQC1.pdf?csrt=10589632027325836790

Comments are closed.