+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Ministerstvo hospodárstva zrušilo výzvu pre bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva zrušilo výzvu pre bioplynové stanice

2. decembra 2022

Dňa 28.11.2022 zrušilo MHSR výzvu na na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice.


Biometánová stanica / Zdroj: Archív SBA

Ako dôvod MHSR uvádza neschopnosť poskytnúť alokované financie z dôvodu aktualizácie Plánu obnovy a odolnosti. Podľa podmienok výzvy bolo k dispozícii celkovo 20 miliónov eur. Z balíka pritom mohlo ísť 10 mil. eur na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 10 mil. eur bolo určených na transformáciu bioplynových staníc na biometánové stanice.

Rezort však zároveň informoval, že „v najbližších dňoch“ zverejní výzvu zameranú na podporu modernizácie existujúcich bioplyniek, v rámci ktorej budú sa budú môcť o dotácie uchádzať projekty zamerané na modernizáciu (projekty typu A podľa pôvodnej výzvy) s nezmenenou alokáciou pre tento typ projektov vo výške 10 mil. eur.

„Vyhlásenie výzvy, ktorá bude zahŕňať aj podporu projektov zameraných na transformáciu existujúcich bioplynových staníc na biometánové stanice (projekty typu B podľa pôvodnej výzvy) je podmienené schválením navrhovanej aktualizácie Plánu obnovy a odolnosti a súvisiacich záväzných dokumentov vo vzťahu k Investícii 2 Komponentu 1 Plánu obnovy a odolnosti zo strany Európskej komisie,“ uzavrelo ministerstvo.

Zdroj: https://www.energie-portal.sk/Dokument/bioplynove-stanice-dotacie-plan-obnovy-108565.aspx

Viac informácii o zrušení výzvy: https://www.mhsr.sk/uploads/files/k7MkJQC1.pdf?csrt=10589632027325836790

Comments are closed.