Novinky z konferencie Budúcnosť slovenského bioplynu 2022

Novinky z konferencie Budúcnosť slovenského bioplynu 2022

Septembrová konferencia sa venovala najmä transformácii bioplynových staníc (BPS) na biometán, súčasnej energetickej kríze a otvorila aj otázku udržateľnosti vstupných surovín a spoluprácu medzi kompostárňami a BPS.

Konferenčná sála bola plná hostí / Foto: Archív SBA

Slovenská bioplynová asociácia (SBA) zorganizovala už 8. ročník odbornej konferencie pre prevádzkovateľov bioplynových staníc, odbornú verejnosť a poskytovateľov technológií. Cieľom konferencie bolo oboznámiť členov so súčasnou situáciou v oblasti elektroenergetiky, produkcie bioplynu a jeho transformáciou na biometán, ukázať technologické možnosti spracovania biologicky rozložiteľných odpadov, a neobišli sa ani aktuálne možnosti čerpania finančných prostriedkov z grantových schém. Cieľom bolo tiež predstaviť činnosti jednotlivých úradov a vytvoriť priestor na dialóg medzi prevádzkovateľmi a odborníkmi.

Viac než 120 hostí s rôznymi oblasťami záujmu si mohlo vypočuť celkovo 22 prezentácií rozdelených do troch blokov: Elektroenergetika, Biometán a Biologicky rozložiteľný odpad. Medzi ne patrili aj odborné prednášky členov SBA o spôsoboch separácie metánu z bioplynu a alternatívy k cielene pestovaným surovinám. O spokojnosti účastníkov svedčí aj množstvo otázok na každého prezentujúceho, či už priamo z publika alebo prostredníctvom online služby.

Na konferencii vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Juraj Smatana, spolu s ďalšími zástupcami MŽP SR, aby v diskusnom paneli objasnili témy ako finančná podpora BPS spracúvajúcich biologicky rozložiteľný odpad, uvedenie informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) a novela zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP (EIA). Na podujatie zavítali aj kolegovia z Čiech a Talianska, ktorí účastníkom predstavili legislatívne a technologické novinky pre rozvoj biometánu, ako aj skúsenosti v zahraničí.

Poďakovanie zakladajúcim členom SBA pri torte / Foto: Archív SBA

Na programe konferencie bolo aj pripomenutie si 10. výročia existencie SBA. Organizátori konferencie veria, že členovia získali z prezentácií odpovede na mnohé otázky a že ďalšie ročníky konferencie budú prebiehať v rovnakom odbornom a priateľskom duchu. Tento ročník ukázal, že slovenský bioplyn má budúcnosť, bioplynové stanice plnia nenahraditeľnú úlohu v oblasti energetickej nezávislosti, spracovaní odpadu a plnení klimatických cieľov.

SBA sa chce poďakovať všetkým prednášajúcim a sponzorom podujatia, ktorými sú: HUTIRA, agriKomp Bohemia, Schaumann Slovensko, SPP, INECS, ELKOPLAST, Nano energies, Addinol, Motorgas, Vogelsang CZ, URS Czech, JRK Slovensko a Odpady-portal, Energie-portal.

Pozrite si priebeh konferencie:

Comments are closed.