Rakúsko: Vstupné suroviny pre kompostáreň a bioplynovú stanicu sa líšia

Rakúsko: Vstupné suroviny pre kompostáreň a bioplynovú stanicu sa líšia

Vstupné suroviny pre kompostárne a bioplynové stanice (BPS) by sa podľa rakúskeho experta na kompostovanie by mali líšiť na báze ich štruktúry. Do BPS by mal ísť odpad, o ktorý kompostárne nemajú záujem a naopak.

Kompostáreň / Foto: Pixabay

V Rakúsku smeruje väčšia časť bioodpadu do kompostární, keďže v krajine sa nachádza len malé množstvo BPS. Do nich smeruje hlave odpad z reštaurácií. Bioodpad by sa podľa experta mal rozdeľovať na kuchynský odpad z domácností a menších barov, či reštaurácií a kuchynský odpad z väčších reštaurácií alebo školských jedální. Charakter odpadu z týchto dvoch skupín je totiž rozdielny.

Kompostárne by sa mali sústrediť najmä na odpad z domácností, prípadne menších reštaurácií. Ten je príliš suchý a nemá dostatok energie pre spracovanie v BPS.

V dozrievajúcom komposte je stále veľa plastov. To je problém pre BPS, pretože plasty spôsobujú technické problémy. Kompostárne vedia tieto plasty efektívnejšie vyseparovať. Podobný, jednoduchý systém triedenia vstupnej suroviny môže zabezpečiť efektívnejšie rozdelenie bioodpadu a správne spracovanie v BPS a kompostárňach na Slovensku.

Zdroj: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/kompostu-sa-venuje-roky-slovenske-kompostarne-o-komposte-takmer-nic-nevedia/

Comments are closed.