+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

SBA na 2. Národnej klastrovej konferencii

SBA na 2. Národnej klastrovej konferencii

Nová priemyselná stratégia EÚ hodnotí klastre ako silných hráčov pre rozvoj a podporu ekonomiky a konkurencieschopnosti priemyslu.

Otvorenie konferencie – SBA Archív

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zorganizovala už 2. národnú klastrovú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom “Klastre ako motor rozvoja regionálneho inovačného ekosystému”. Tento ročník sa zameral najmä na úlohu a prínos klastrov ako kľúčových inovačných hráčov v procesoch zelenej a digitálnej transformácie v Slovenskej republike. Podujatie sa konalo v Trnave v dňoch 11. – 12. marca 2024 v hoteli Holiday Inn.

Medzinárodnej časti konferencie sa zúčastnili vybrané excelentné európske klastre so zlatou certifikáciou od Európskeho sekretariátu pre klastrovú analýzu (ESCA), ktoré sa počas diskusie podelili o príklady dobrej praxe z rôznych sektorov ekonomiky. Prítomní boli aj zástupcovia kórejských inštitúcií zapojených do bilaterálneho “Programu zdieľania vedomostí”.

Zástupcovia MH SR a SIEA / Archív SBA

Slovenská bioplynová asociácia bola po vykonaní certifikácie Národného hodnotenia klastrov, ktoré vykonáva SIEA, certifikovaná ako pokročilý priemyselný klaster. Certifikácia otvára dvere k spolupráci s ďalšími partnermi v oblasti zeleného priemyslu a umožňuje aj prístup k financiám na plnenie stratégie rozvoja asociácie.

Konferencia SIEA nadväzuje na minuloročné úspešné podujatie – 1. národnú klastrovú konferenciu, ktorá sa konala v spolupráci s Európskou platformou pre klastrovú spoluprácu, Alianciou ukrajinských klastrov a Enterprise Europe Network. Ďakujeme organizátorom zo SIEA a tešíme sa na ďalší ročník.

2. Narodna klastrova konferencia

Prezentácie inovatívnych klastrov z prostredia obrany, športu, ale aj dizajnu / Archív SBA

Comments are closed.