+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

SBA sa stala novým členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

SBA sa stala novým členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Hlas Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) je opäť o niečo silnejší. Svoju členskú základňu rozšírili o dvanásteho člena, ktorým sa stala Slovenská bioplynová asociácia (SBA).

Zmluvu o pristupujúcom členstve podpísali prezident APZD Alexej Beljajev a predseda SBA Vladimír Šošovička. “V SBA vytvárame podmienky pre vzájomnú výmenu skúseností a podporu svojich členov. APZD vnímame ako rešpektovanú zamestnávateľskú organizáciu, ktorá presadzuje rozumné riešenia v prospech priaznivého a predvídateľného podnikateľského prostredia. Spojenie s APZD nám zabezpečí lepší prístup k informáciám a väčšiu silu pri obhajobe záujmov našich členov,” uviedol Šošovička.

Rozšírenie APZD hodnotí veľmi pozitívne aj generálny sekretár Andrej Lasz: “Biometán je jedným z dvoch základných pilierov plánu REPowerEU, ktorým chce Európska komisia zvýšiť odolnosť energetického systému v celej Únii. Má veľký potenciál v úsilí priemyslu osamostatniť sa od ruských energií. Ak by sme do plynárenskej siete vedeli pripojiť väčšinu existujúcich bioplynových staníc, priemyslu by sme tým zaistili desiatky miliónov metrov kubických biometánu ročne. Tým, že sa k nám pridala práve SBA, vieme sa profesne viac zamerať aj na túto perspektívnu oblasť.”

Podpora míňajúca sa účinku

Na Slovensku máme približne stovku funkčných bioplynových staníc, SBA združuje 48 z nich. Aktuálnu situáciu v segmente komplikujú rastúce ceny vstupných surovín a variabilných nákladov. Bioplynové stanice paradoxne doplácajú na schému pomoci. Výkupné ceny, ktoré im štát v rokoch 2010-2013 zagarantoval na 15-ročné obdobie, sú dnes hlboko pod reálnymi nákladmi. Viaceré bioplynové stanice to donútilo ukončiť svoju činnosť, ďalšie bojujú o prežitie. “Riešenie, ktoré s APZD presadzujeme, vidíme v umožnení okamžitého výstupu zo systému podpory a v diskusii o indexácii výkupnej ceny. Pokiaľ sa hneď nepokúsime o zmenu nastavených pravidiel, je veľmi pravdepodobné, že nám zostane len veľmi málo bioplynových staníc na transformáciu,” upozornil Šošovička.

Budúcnosť je biometán

Bioplynové stanice majú veľké opodstatnenie. Okrem výroby tepla, elektrickej energie a komplexných hnojív sa po transformácii vedia zamerať aj na produkciu biometánu. Ide o vyčistený bioplyn z bioplynových staníc. Dala by sa ním nahradiť asi desatina spotreby plynu na Slovensku. Chýbajú však technológie na transformáciu bioplynu na biometán a prepojenie bioplyniek na distribučnú sieť.  „Na základe predbežných odhadov nákladov by na modernizáciu bioplynových staníc mala z Plánu obnovy smerovať viac ako polovica z celkovej alokovanej investície 62 miliónov eur. Spoločne s SBA chceme urobiť maximum, aby sa nám do spustenia výziev podarilo súčasné bioplynky udržať,“ tlmočil odhodlanie APZD Lasz.

Silný hlas priemyslu APZD je moderná organizácia združujúca kľúčových zamestnávateľov z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho, stavebného priemyslu, dopravy a logistiky. Členskými zväzmi APZD sú Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS, Zväz autobusovej dopravy, Únia váharov SR a Slovenská bioplynová asociácia.

Logo APZD / Zdroj: APZD

Zdroj: Tlačová správa APZD

Comments are closed.