Slovenská bioplynová asociácia na energetickej konferencii ta3

Slovenská bioplynová asociácia na energetickej konferencii ta3

5. decembra 2022

Zástupcovia Slovenskej bioplynovej asociácie sa v piatok, 2. decembra, zúčastnili energetickej konferencie ta3, kde prezentovali verejnosti aktuálne problémy, s ktorými zápasia prevádzkovatelia bioplynových staníc. Prezentujúcim na pódiu bol predseda SBA, Vladimír Šošovička.

„Vojnový konflikt na Ukrajine zosilnil tlak na energetickú sebestačnosť Európy, vrátane Slovenska. Odklon od ruských fosílnych palív a dôraz na obnoviteľné zdroje energie (OZE) by mal byť v budúcnosti ešte výraznejší. Nečaká nás ľahká cesta, pretože na rozdiel od krajín, ako sú Švédsko, Fínsko, ale aj Lotyšsko, vo využívaní OZE výrazne zaostávame. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosiahol na Slovensku v roku 2020 iba 17 %,” uvádza článok z dielne ta3. A práve bioplynové stanice, spolu s ďalšími zdrojmi obnoviteľnej energie, majú potenciál toto číslo v nasledujúcich rokoch zvýšiť.


Energetická konferencia TA3 / Zdroj: Archív SBA

„Budúcnosť nášho sektora vnímam najmä v biometáne. Sme druhá najplynofikovanejšia krajina v Európskej Únii. To znamená, že treba využiť tú sieť. Som za transformáciu bioplynových staníc na biometánové, predovšetkým tam, kde nie je možné využitie tepla.” hovorí Vladimír Šošovička. Vyzdvihol najmä vlastnosť bioplynových staníc vyrábať energiu bez prerušenia a energeticky a materiálovo zhodnocovať bioodpad.


Vladimír Šošovička / Zdroj: Archív SBA

Predseda SBA poukázal aj na úskalia v slovenskej legislatíve, ktoré bránia rozvoju bioplynových staníc. Kritizoval potencionálne likvidačný návrh zákona na stropovanie cien, zrušenie výzvy pre bioplynové stanice ale aj pomalé administratívne procesy Ministerstva životného prostredia a slabú komunikáciu s Ministerstvom hospodárstva. Témou bol aj ambiciózny cieľ EÚ v dosiahnutí produkcie 35 miliárd metrov kubických biometánu do roku 2030. Na dosiahnutie tohto cieľu je potrebné, aby každá členská krajina prispôsobila svoju výrobu z dosiahnuteľného mixu vstupných surovín.

Diskusný panel, ktorého súčasťou bola aj SBA, si môžete pozrieť na nižšie uvedenom videu v čase od 5:32:10 až po koniec videa.

V paneli venovanom alternatívam k fosílnym palivám vystúpil predseda SBA spolu s Andrejom Viceníkom, členom predstavenstva VÚB, Michalom Mašekom, projektovým manažérom PW Energy a Ladislavom Halászom, prezidentom Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu.

Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/253110/energeticka-konferencia-ta3-ako-reformovat-zdeformovany-trh-s-energiami

Comments are closed.