+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Slovenské bioplynové stanice sú v ohrození

Slovenské bioplynové stanice sú v ohrození 

Rastúce ceny vstupných surovín a variabilných nákladov ohrozujú aj bioplynové stanice. Bioplynové stanice (BPS) teraz zároveň doplácajú na štátnu schému pomoci. Výkupné ceny elektrickej energie z BPS, ktoré štát v rokoch 2010 – 2013 garantoval na 15-ročné obdobie, sú dnes hlboko pod reálnymi nákladmi. Viaceré bioplynové stanice to donútilo ukončiť svoju činnosť a ďalšie bojujú o prežitie. 

Bioplynová stanica / Zdroj: Archív SBA

„Dôležitosť výroby biometánu z obnoviteľných zdrojov nadobúda v súčasných geopolitických reáliách nesmierny význam. Má potenciál prispieť k zvýšeniu energetickej bezpečnosti a samostatnosti, pri zachovaní vysokej miery ochrany životného prostredia. Bez okamžitej výraznej indexácie výkupných cien elektrickej energie alebo prechodu na trhové ceny však väčšina BPS neprežije. Pokiaľ na Slovensku naozaj chceme transformovať existujuúce bioplynové stanice na biometánové, musíme im najskôr dať šancu prežiť.“ upozornil Ing. Vladimír Šošovička, predseda Slovenskej bioplynovej asociácie (SBA).

Pri rovnakej štátnej podpore ako v roku 2010, ale pri súčasných cenách vstupných surovín, servisu a opráv idú BPS do krachu. Nárast nákladov na výrobu bioplynu v budúcom roku, keď sa naplno prejavia ďalšie zvýšenia cien vstupných surovín, bude preto podstatne vyšší, odhadom cca o 40-50%. Zatiaľ vieme o 20 BPS s ukončenou prevádzkou. Väčšina ostatných znížila prevádzkový výkon a je možné, že mnohé čoskoro ukončia prevádzku úplne.

„Umožnenie okamžitého výstupu zo systému podpory a diskusia o indexácii výkupných cien, sú jedinými riešeniami aktuálnej situácie. Pokiaľ sa hneď nepokúsime o zmenu nastavených pravidiel, je veľmi pravdepodobné, že nám zostane len veľmi málo bioplynových staníc na transformáciu na biometánové stanice, čo v konečnom dôsledku môže znamenať ohrozenie celého odvetvia na Slovensku, A teda zníženie počtu stabilných OZE a aj potenciálnych výrobcov biometánu.” uzavrel Šošovička.

Comments are closed.