SPP-D spúšťa Register obnoviteľných plynov aj pre záruky pôvodu biometánu

SPP-D spúšťa Register obnoviteľných plynov aj pre záruky pôvodu biometánu

Úlohou nového elektronického systému je vydávať, prevádzať a uplatňovať záruky pôvodu pre obnoviteľné plyny. Ide o certifikáty, ktoré preukazujú obnoviteľný pôvod plynov, akými je napríklad biometán. Ako  vysvetľoval vedúci sieťového predaja SPP – distribúcia Jerguš Vopálenský, dôležité je nastavenie podpory, aby biometán našiel uplatnenie na Slovensku.

Logo Registra obnoviteľných plynov / SPP-Distribúcia

Pridávame sa tak ku krajinám, ktoré robia konkrétne kroky v oblasti dekarbonizácie plynárenstva využívaním a podporou rozvoja obnoviteľných plynov. „Záruky pôvodu sa vytvárajú na základe údajov z merania na vstupe do distribučnej siete. V registri majú prevádzkovatelia biometánových staníc, výrobcovia obnoviteľných plynov, dodávatelia a odberatelia plynu a ďalší držitelia otvorené svoje účty. Následne sa v danom systéme uskutočňujú prevody záruk pôvodu,“ vysvetlil Vopálenský.

Záruka pôvodu obnoviteľného plynu je nezameniteľný doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie so štandardizovanými kvalitatívnymi parametrami. Register obnoviteľných plynov umožní aj cezhraničný prevod záruk pôvodu, či už z dôvodu ich predaja alebo nákupu. „Ide o kľúčový nástroj na umožnenie obchodných tokov obnoviteľných plynov skrz európsku plynárenskú infraštruktúru,“ konštatoval Vopálenský.

Zdroj: SITA/energie-portal

Comments are closed.