Taliansko: Symbióza bioplyniek a kompostární

Taliansko: Symbióza bioplyniek a kompostární

V modernom talianskom systéme hrá kľúčovú úlohu bioodpad s cieľom maximalizovať recykláciu a znížiť množstvo zvyškového odpadu. Taliani celkovo dokážu zo spracovaného bioodpadu vyprodukovať 2,2 milióna ton kompostu a 370 miliónov m3 bioplynu, ktorý sa využíva na výrobu elektriny a tepla alebo sa spracuje na biometán. Ten môžu poslúžiť aj ako palivo pre autá, ktoré tento odpad zvážajú.

V roku 2020 dokázali Taliani vďaka systematickej práce od najvyšších vládnych úradov až po samosprávy separovane vyzbierať a do recyklačných zariadení poslať 63 percent všetkého komunálneho odpadu. Na porovnanie, celková miera triedenia komunálnych odpadov na Slovensku bola v tom roku istom roku o 20 percentuálnych bodov nižšia (43,7 percenta). Na rozdiel od Talianska tak zrejme nesplníme naše európske záväzky. Každý členský štát má pritom prijať také opatrenia, aby do konca roku 2025 dokázal opätovne využiť a recyklovať minimálne 55 percent komunálneho odpadu.

Bioodpad a iný organický odpad sa v Európskej únii recykluje v kompostárňach a bioplynových staniciach, pričom sa v členských krajinách využíva viac ako 4 300 takýchto zariadení. Len v samotnom Taliansku je podľa portálu waste-managment-world takmer 300 kompostární a 65 bioplynových staníc.

Kompostárne a BPS v Taliansku / Zdroj: waste-management.com

Na Slovensku však takéto zariadenia v niektorých regiónoch stále chýbajú. Taliansko môže byť vzorom pre Slovensko aj v systéme podpory na budovanie spracovateľských zariadení. Talianska vláda totiž od začiatku 21. storočia zaviedla grantové schémy na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, vrátane tých na výrobu bioplynu. Systém podpory a budovania zariadení je navyše mimoriadne dôležitý práve v súčasnom období, kedy aj Taliansko hľadá alternatívne energetické zdroje, predovšetkým plynu.

Talianske zariadenia dokázali za posledných 15 rokov neustále zvyšovať svoje spracovateľské kapacity a zároveň sa posunuli v rámci technológií k prístupu založenému na pre-digestion step. Zariadenia sú teda schopné produkovať bioplyn z ľahko rozložiteľnej organickej hmoty, po ktorom nasleduje produkcia kompostu. Nekončia digestátom, ale ten sa stáva súčasťou ďalšieho procesu tak, aby výsledným produktom bol kompost. Kompost má v porovnaní s digestátom ďalšie benefity – je nielen hnojivom pre rastliny, ale zlepšuje štruktúru pôdy, zvyšuje jej schopnosť zadržiavať uhlík a vodu a tým pádom má zásadný vplyv na klímu.

Viac si môžete prečítať v článku od odpady-portal.sk TU.

Comments are closed.