+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Únik digestátu pri Senci

Únik digestátu pri Senci: Bioplynové stanice neskladujú chemikálie ale organické hnojivo

Bratislava, 20.11.2023 – Únik digestátu pri Senci: Slovenská bioplynová asociácia upozorňuje na poplašné a nepravdivé vyjadrenia o údajne nebezpečných chemikáliách, ktoré mali uniknúť z odstavenej bioplynovej stanice pri Senci.

V pondelok, 20. novembra, na odstavenej bioplynovej stanici neďaleko mesta Senec unikol z doposiaľ nepotvrdených príčin z jednej zo skladovacích nádrží do okolia digestát. Do okolia sa podľa informácií zasahujúcich zložiek dostalo približne 500 metrov kubických organického hnojiva – digestátu, materiálu, ktorý sa bežne poľnohospodármi zapracúva do pôdy ako výživné ekologické hnojivo.

SBA dôrazne vyvracia poplašné, nepravdivé a neodborné vyjadrenia v súvislosti s únikom chemikálií a špekulácie o ich možnom dopade na životné prostredie. Nejedná sa o žiadny únik chemikálie. Biomasa v nádržiach je tvorená biologicky rozložiteľnými substrátmi (kukuričná siláž, maštaľný hnoj..), ktoré uvoľňujú bioplyn. Zvyškový materiál, ktorý sa na plyn nerozloží, sa nazýva digestát. Digestát má organický pôvod a používa sa ako náhrada umelých hnojív, vyrábaných v chemickom priemysle zo zemného plynu. Ak ide o dlhšie odstavenu bioplynovú stanicu, proces tvorby bioplynu je pozastavený. Navyše, digestát je zmiešaný s dažďovou vodou, ktorá jeho koncentráciu a jediný nepríjemný sprievodný jav jeho úniku, zápach, ešte viac znižuje. V žiadnom prípade teda nejde o akúkoľvek formu chemickej otravy.

SBA je organizácia zastupujúca väčšinu bioplynových staníc na Slovensku. Dôrazne upozorňuje, v prípade akejkoľvek potreby je pripravená pomôcť zasahujúcim zložkám pri objasnení povahy unikajúceho digestátu a jeho vplyvu na okolitú poľnohospodársku pôdu, ktorý nie je nebezpečný. Overením informácií s relevantnou organizáciou sa minimalizuje možnosť šírenia poplašných správ.

Podobne, ako iné komplexné technologické zariadenia, ani bioplynové stanice sa nemôžu úplne vyhnúť nehode. V tomto prípade sa však hovorí o zavinení človekom, keďže zo skladovacej nádrže bol pravdepodobne odcudzený ventil na potrubí, ktorým sa digestát odčerpával, čo malo za následok jeho únik.

Asociácia vyjadruje ľútosť nad vzniknutou situáciou a ďakuje všetkým zložkám zasahujúcim na mieste nehody.

Comments are closed.