V Jelšave sa bude spracovávať komunálny bioodpad

V Jelšave sa bude spracovávať komunálny bioodpad

Prvá biometánová stanica (BMS) na Slovensku bude od budúceho roku vyrábať biometán aj z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Ten obsahuje aj zvyšky domácich potravín, či potraviny po dátume spotreby.

Biometánová stanica / Foto: Archív SBA

Na výrobu biometánu v Jelšave v súčasnosti využívajú kravský a kurací hnoj, odpady z výroby mlieka či syrov a pokosenú trávu z miest a obcí. Výrobu biometánu plánujú v Jelšave rozširovať, aktuálne budujú hygienizačné zariadenie, vďaka ktorému budú schopní spracovávať aj BRKO, kuchynský či reštauračný odpad. O väčšie nečistoty v tomto type odpadu v podobe plastových plastových obalov sa má postarať nová triediaca linka. Podľa prevádzkovateľa BMS, Martina Pribolu, dokážu ročne vyprodukovať 30.000 megawatthodín plynu. Zavedenie výroby z BRKO by mohlo produkciu zdvojnásobiť.

Tlačenie biometánu do siete začína byť atraktívnou témou aj pre SPP-distribúciu. Týmto krokom môže BMS v Jelšave pokračovať v ukážke dobrej praxe cirkulárneho hospodárstva na Slovensku.

Rozhovor s prevádzkovateľmi BMS v Jelšave: https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96026367-buducnost-energie-pre-slovensko-je-vo-vyuziti-trusu-takto-funguje-unikat-v-jelsave

Zdroj: https://www.teraz.sk/spravy/biometanova-stanica-v-jelsave-chce-bu/642141-clanok.html

Comments are closed.