V žiadosti o dotácie pre bioplynové stanice z Plánu obnovy uspelo 20 projektov

V žiadosti o dotácie pre bioplynové stanice z Plánu obnovy uspelo 20 projektov

Okrem najnovšie vyhodnotenej výzvy sa v Pláne obnovy a odolnosti SR ráta s ešte jednou výzvou určenou pre transformáciu bioplynových staníc na výrobu biometánu.

Zdroj: MHSR

Dotácia sa podľa podmienok výzvy dá použiť na rôzne investície, pričom medzi oprávnené výdavky patrí najmä nákup technológií a technologických častí, napríklad fermentorov či transformátorov. Rovnako je možné nenávratný finančný príspevok využiť aj na technológie na výrobu elektriny, zariadenia na hygienizáciu vstupov, plynojemy, plynovody, odlučovače vody, chladiče plynu, dúchadlá, horáky pre núdzové spaľovanie plynu, pretlakové poistky či systémy merania a regulácie.

Zdroj: energie-portal.sk , MHSR

Comments are closed.