Vyjazdové zasadnutie SBA spojené s Valným zhromaždením 2023

Vyjazdové zasadnutie SBA spojené s Valným zhromaždením 2023

Vo Vígľaši-Pstruši sa 4.mája konalo Vyjazdové zasadnutie Slovenskej bioplynovej asociácie spojené s Valným zhromaždením 2023.

Predseda asociácie Vladimír Šošovička prítomných informoval o posilnení asociácie, ktorej za posledný rok pribudlo šesť nových riadnych členov a sedem subjektov s pridruženým členstvom. ako aj o činnosti SBA za rok 2022 a pláne na tento rok. Z aktuálnych tém informovali členovia SBA prítomných o stave vyhlášky URSO o cenovej regulácii na 2024, ako aj o aktuálnom stave transformácie bioplynových staníc na biometán a spolupráci s úradmi pri využití bioplynových staníc ako efektívnych koncoviek na zhodnocovanie bioodpadu po celom Slovensku.

Po skončení Valného zdromaždenia sa prítomní zúčastnili návštevy-exkurzie v miestnej bioplynovej stanici, čo mnohí prítomní spojili so živou diskusiou o prevádzkovaní bioplynových staníc, ako aj o moderných technologických trendoch.

Zdroj: Archív SBA

Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatie.

Comments are closed.