+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Výzva zameraná na podporu modernizácie a transfomácie bioplynových staníc

Výzva zameraná na podporu modernizácie a transformácie bioplynových staníc

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 3. augusta 2022 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice. Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Bioplynová stanica/Foto: Archív SBA

Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodín výroby elektriny alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodín výroby elektriny.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Výška podpory na jeden projekt je maximálne 1 mil. EUR na projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu a max. 1,5 mil. EUR na projekt na transformáciu bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán. Z Plánu obnovy bolo na výzvu vyčlenených 20 000 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 10 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán.

Dátum uzatvorenia výzvy: 30. novembra 2022

AKTUALIZOVANÉ:

Zmena č. 1 výzvy sa v plnom rozsahu nahrádza:

– znenie výzvy,

– príloha č. 2 výzvy – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti,

– príloha č. 4 výzvy – Kritériá zabezpečenia súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“,

– formulár žiadosti o prostriedky mechanizmu,

– znenie vzorovej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Zmenou výzvy zároveň dochádza k doplneniu záväzného formuláru prílohy č. 1 žiadosti – Projektový zámer modernizácie/transformácie bioplynovej stanice.

Viac informácii a formulár žiadosti a príloh a zmien nájdete TU.

Comments are closed.