+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie bioplynových staníc

Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie bioplynových staníc

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 17. augusta 2023 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice. Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré dosiahli vo výrobe elektriny koeficient využitia (kapacitný faktor) na úrovni minimálne 20% za kalendárny rok 2022 alebo za obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 (vzorec výpočtu koeficientu využitia je uvedený vo výzve).

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Výška podpory na jeden projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice je maximálne 1 mil. EUR.

Výška podpory na jeden projekt transformácie existujúcej bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán je maximálne 1,5 mil. EUR.

Alokácia výzvy je 26 331 000 EUR, z toho 9 331 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 17 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán.

Dátum uzatvorenia výzvy: 31. október 2023

Výzva + všetky prílohy (ZIP 3,19 MB)

Zdroj: MHSR

Comments are closed.