+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Zapojte sa do prieskumu o potrebách a prekážkach zavádzania bioplynových riešení na trh

Zapojte sa do prieskumu o potrebách a prekážkach zavádzania bioplynových riešení na trh

6. február, 2023

SBA v spolupráci s PEDAL Consulting, s.r.o., a partnermi projektu ALFA, Vás pozýva zapojiť sa do prieskumu o potrebách, prekážkach a špecifikách, ktoré podporujú alebo naopak bránia zavádzaniu bioplynových riešení na trh. Pomôžete ušiť na mieru podporné služby aj pre Vás!

Kto sa môže zúčastniť:

 • chovatelia dobytka, farmári, poľnohospodárske družstvá, producenti biomasy;
 • výrobcovia bioplynu, odberatelia bioplynu (vrátane prevádzkovateľov sietí)
 • tvorcovia politík a verejné orgány/agentúry;
 • občianska spoločnosť (vrátane koncových používateľov);
 • poskytovatelia bioplynových technológií a poradcovia;
 • výskumníci a akademická obec;
 • mimovládne organizácie a priemyselné združenia

Zdroj: ALFA projekt

Prieskum Vám zaberie približne 10 minút. Dotazník je možné vyplniť v slovenčine alebo angličtine:

Prečo sa zapojiť?

Cieľom prieskumu je identifikovať a zistiť:

 1. mieru informovanosti a celkové vnímanie bioplynových technológií v poľnohospodárstve;
 2. zámery a preferencie v tejto oblasti;
 3. potreby poľnohospodárov;
 4. faktory, ktoré sú hnacím motorom alebo naopak, bariéry/ prekážky, ktoré podporujú alebo bránia zavádzaniu bioplynových riešení na trh

za účelom zmapovania celkového stavu zavádzania bioplynových riešení a tvorbu podporných služieb v tejto oblasti.

O projekte ALFACieľom iniciatívy ALFA je využiť potenciál výroby bioplynu z chovu hospodárskych zvierat tak, aby sa zvýšilo širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zároveň sa znížili i emisie z nespracovaného odpadu zvierat. V rámci projektu podporíme v šiestich krajinách EÚ (na Slovensku, v Belgicku, Dánsku, Grécku, Španielsku a Taliansku) 50 chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí budú mať záujem o bioplynové riešenia (priame vykurovanie, kombinovaná výroba tepla a elektriny, biometán). A to prostredníctvom na mieru ušitých služieb finančnej, podnikateľskej a technickej podpory.

Viac informácií o projekte ALFA nájdete na webovej stránke: https://pedal-consulting.eu/scaling-up-the-market-uptake-of-renewable-energy-systems-by-unlocking-the-biogas-potential-of-agriculture-and-livestock-farming-alfa/

Comments are closed.