+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Z bioodpadu zelená energia a biosubstrát

Z bioodpadu zelená energia a biosubstrát

Zelená energia a udržateľný biosubstrát sú vytvárané spoločnosťou Biograda z obrovského množstva bioodpadu. S využitím inovatívnych technológií poskytuje rozsiahle možnosti zhodnotenia odpadov nielen samosprávam a obciam, ale aj podnikateľským subjektom, držiteľom odpadu a jeho pôvodcom.

Projekt Biograda vznikol v snahe premeniť veľké množstvo bioodpadu na zdroj čistej energie. Zakladatelia spoločnosti, Miroslav Marynčák a Vladimír Veselovský, chceli efektívne využiť odpady, s ktorými sa stretávali vo svojich profesiách. Uvedomovali si, že bioodpad má významný energetický potenciál. Navyše, tzv. sekvestrácia uhlíka je dnes jedným zo základných spôsobov ako bojovať proti klimatickým zmenám a zároveň obchodnou požiadavkou pri tvorbe uhlíkových kreditov. 

zelená energia a biosubstrát

Regeneračný súbstrát pre pôdu

Zakladatelia spoločnosti sú presvedčení, že využitím inovatívnych technológií môžu transformovať bioodpad na čistú energiu a užitočné produkty. Okrem toho, bioodpad obsahuje organické látky, ktoré môžu byť využité v ekologickom poľnohospodárstve. Bioodpad je však rôznorodý a rýchlo podlieha skaze. „Napríklad potravinový odpad začne rýchlo podliehať skaze, preto je nevyhnutné, aby sa bakteriálne stabilizoval tzv. hygienizáciou. Nasleduje fermentačný proces, počas ktorého sa z odpadu efektívne zachytáva biometán a CO₂, ktoré sú využiteľné ako obnoviteľné zdroje zelenej energie a suroviny,“ vysvetľuje Peter Mertus, partner projektu Biograda.

Z odpadu získavajú emisne čistú energiu v podobe čistého biometánu a výsledkom procesu je vytvorenie biouhlíka a následne pôdneho biouhlíkového regeneračného substrátu Effeco. Bio substrát je vhodný na zlepšenie kvality poľnohospodárskej pôdy. Má široké možnosti využitia od revitalizácie pôdy, po čistenie farmaceutických výrobkov a sanáciu kontaminovanej pôdy. Okrem toho dokáže viazať CO₂, vlahu, živiny a aktivovať rozvoj mikroorganizmov.

Plánujú aj export

S pilotným závodom v Hornom Jatove, ktorý bude pri plnej prevádzke schopný vyprodukovať až 42 500 MWh energie ročne, je cieľom projektu Biograda presadiť sa aj na globálnej úrovni, predovšetkým na trhoch Európskej únie. Zo zachyteného surového bioplynu dokáže vyrobiť 7 820 milióna m3 zeleného biometánu a 6 800 ton tekutého bio CO₂ na priemyselné účely. Kapacita spracovania bioodpadu v závode bude 100 000 ton ročne.

„Produkcia bioodpadu má rastúci trend. Požiadavky na emisne čistú – zelenú – energiu sú stimulované legislatívou a cieľmi stanovenými v EÚ a potreba regenerácie pôdy je akútna takmer na celom svete. Preto je naším zámerom rozšíriť toto inovatívne riešenie aj globálne,“ dodáva Peter Mertus.

 

Zdroj:

https://www.aktuality.sk/clanok/Ysj03jE/slovaci-vyvinuli-komplexne-riesenie-na-spracovanie-bioodpadu/

Comments are closed.