Žiaci na exkurzii na bioplynovej stanici v Šamoríne

Žiaci na exkurzii na bioplynovej stanici Šamoríne

Žiaci Strednej odbornej školy gastro a hotelových služieb Farského, vo štvrtok 30. novembra, absolvovali v rámci vzdelávacieho projektu pre hotelové školy Bystro Gastro exkurziu na bioplynovú stanicu v Šamoríne.

V chladné štvrtkové ráno v športovom komplexe X-Bionic Sphere v Šamoríne privítali konateľ spoločnosti ECO PWR Juraj Bača a generálny sekretár Slovenskej bioplynovej asociácie Dávid Kančo 20 žiakov Strednej odbornej školy gastro a hotelových služieb Farského v Bratislave. Exkurzia sa začala prezentáciou v priestoroch športového centra s témou spracovania biologicky rozložiteľných odpadov v bioplynových staniciach. Žiaci boli oboznámení so základným fungovaním bioplynovej stanice a výrazmi ako energetické a materálové zhodnocovanie. Vyzdvihnuté boli najmä benefity vyplývajúce z jej prevádzky. Tými sú najmä výroba obnoviteľnej elektrickej energie a tepla spracovaním biologicky rozložiteľných odpadov a produkcia organického hnojiva -digestátu.

prednaska SBA v samorine

Prednáška SBA / Archív SBA

prednaska na BPS Samorin

 

Práve bioplynová stanica v Šamoríne patrí medzi ukážkové využitia vyprodukovanej energie vo forme tepla. To sa využíva na vykurovanie priestorov a bazénov športového centra, ktoré tak znižuje svoju vlastnú elektrickú spotrebu. Bioplynová stanica v Šamoríne začala spracovávať aj biologicky rozložiteľný odpad z reštaurácií, súčasťou prehladky boli aj priestory, kde sa tento typ vstupnej suroviny dávkuje do hygienizačnej jednotky. Žiaci sa dozvedeli, že hygienizátor je jeden z potrebných zariadení  pre spracovanie BRO v bioplynovej stanici.

Žiaci na exkurzii v bioplynovej stanici

Žiaci na exkurzii v bioplynovej stanici / Archív SBA

 

V rámci diskusie žiakov zaujímala udržateľnosť procesu spracovania BRO. Na otázky ohľadom využívania vody odpovedal Juraj Bača. Zdôraznil maximálnu ekologickosť celého procesu, keďže všetká voda používaná na umývanie prepravných nádob na BRO smeruje po hygienizácii do fermentora. Stáva sa tak výživným hnojivom v podobe digestátu a vracia sa späť do pôdy.

Medzi hlavné činnosti SBA patrí aj vzdelávanie verejnosti o činnosti a prínosoch bioplynových staníc. Poďakovanie za spoluorganizovanie stretnutia patrí občianskemu združeniu Free Food, bioplynovej stanici v Šamoríne a všetkým zúčastneným žiakom z SOŠ GaH Farského.

 

Comments are closed.