Žiar nad Hronom sa môže stať lídrom v produkcii biometánu a vodíku

Žiar nad Hronom sa môže stať lídrom v produkcii biometánu a vodíku.

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality a energetickej sebestačnosti je jedným z kľúčových cieľov Európskej Únie. Ich dôležitosť podčiarkuje aj pretrvávajúci konflikt na Ukrajine. Postupné znižovanie dodávok zemného plynu do európskych krajín je varovným signálom pre sektor energetiky aj hospodárstva. Odpoveďou má byť práve využitie biometánu a vodíku.

Skupina Veolia pripravuje projekt, ktorý by do roku 2030 zabezpečil prostredníctvom biometánu a vodíku úplnú dodávku zelenej energie pre okresné mesto Žiar nad Hronom. Je to jedna z možností, ako transformovať nielen energetiku, ale aj segment odpadového hospodárstva prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky.

Žiar nad Hronom / Google Earth

Projekt pozostáva z výroby obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. Proces ich výroby bude rozdelený na dve technologické linky. Jedna bude vyrábať biometán a zelený vodík a druhá bude vyrábať nízkouhlíkový metán a nízkouhlíkový vodík. Materiálový vstup do liniek je rozdielny. Do linky číslo jeden pôjde biomasový odpad a do linky číslo dva pôjde odpad z nerecyklovateľnej časti komunálneho odpadu.

Od roku 2030 by sa tak v Žiari nad Hronom mohlo vyrábať 5250 ton vodíku ročne a približne 140.000 MWh metánu ročne. Z tohto celkového množstva je 4700 ton zeleného vodíka a asi 120.000 MWh biometánu. Táto produkcia by plne postačovala na pokrytie spotreby energie pre výrobu tepla a úžitkovej vody pre mesto Žiar nad Hronom, ako aj vykurovanie samotného priemyselného areálu. Výhodou bioplynu je, že v prevádzkach nie je potrebné robiť žiadne technologické zmeny.

Projekt sa prihlásil o financie cez Inovačný fond, ktorý je v kompetencii Európskej komisie. Odpoveď by mala byť známa na prelome augusta a septembra tohto roku.

Zdroj: https://www.slovgas.sk/podcasty/ziar-nad-hronom-moze-mat-do-roku-2030-dodavky-uz-len-zelenych-energii/

Comments are closed.