+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Ako môžu aj slovenskí spotrebitelia pomáhať vyrovnávať elektrizačnú sústavu?

SEPS: Projekt PIAF ukáže, ako môžu aj slovenskí spotrebitelia pomáhať vyrovnávať elektrizačnú sústavu

04. mája, 2022

Môže spotrebiteľ alebo malý výrobca elektriny zohrávať úlohu pri riadení elektrizačnej sústavy naraz ako konzument i zdroj elektriny?

 

Zdroj: Energie-portal.sk

Výroba tepla aj produkcia elektriny

Riešením ako znížiť náklady spotrebiteľov na elektrickú energiu a zároveň aj uhlíkovú stopu sú agregátory flexibility. Tieto dokážu optimalizovať a riadiť prevádzku flexibilných zariadení spotrebiteľov aj výrobcov v reálnom čase. Úlohou agregátora bude agregovať nie práve nevyhnutnú elektrinu od spotrebiteľov a menších poskytovateľov a následne ju poskytnúť do prenosovej sústavy.

Ako príklad môžeme uviesť mestské teplárne, ktoré pri výrobe tepla produkujú aj elektrickú energiu. Agregátor flexibility upravuje prevádzku tejto teplárne na základe pokynov SEPS za účelom vyregulovania elektrickej sústavy, teda napríklad zvyšuje výkon teplárne v prípade nedostatku elektrickej energie v sústave.

„Projekt PIAF má za cieľ otestovať a overiť koncept agregácie flexibility decentralizovaných zariadení pripojených do sústavy počas skúšobnej prevádzky, ako aj identifikovať bariéry regulačného a legislatívneho rámca vrátane návrhov na ich odstránenie. Závery projektu budú verejne publikované a návrhy na úpravu legislatívy budú predmetom ďalšej verejnej konzultácie,“ priblížila Silvia Čuntalová, vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu SEPS. Pilotný projekt PIAF bude prebiehať počas roka 2022.

Viac na: https://www.energie-portal.sk/Dokument/seps-projekt-piaf-ukaze-ako-mozu-aj-slovenski-spotrebitelia-pomahat-vyrovnavat-elektrizacnu-sustavu-108013.aspx

Pridaj komentár