+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Schválili cenové stropy. Vláda rozhodla, čo elektrárňam zdaní ako nadmerný príjem

Schválili cenové stropy. Vláda rozhodla, čo elektrárňam zdaní ako nadmerný príjem

Slovenské elektrárne si môžu vydýchnuť, v prípade jadra bude strop vo výške 180 eur / MWh. Iných výrobcov postihne nový odvod tvrdšie.

NRSR / Zdroj: nrsr.sk

Výrobcovia elektriny budú platiť nový „odvod z nadmerných príjmov.“ Do energetickej legislatívy ho poslanci NR SR na návrh ministerstva hospodárstva zakotvili už vlani, stále sa však čakalo na vládne nariadenie. To vládny kabinet schválil dnes, 31. januára, pričom nové nariadenie hneď aj nadobudlo účinnosť.

Zatiaľ čo zákon o energetike upravuje len odvod ako taký, konkrétne cenové stropy pre výpočet „nadmerných príjmov“ podliehajúcich mimoriadnemu odvodu, upravuje až dnešné nariadenie vlády. To určuje výšku stropov individuálne pre rôzne zdroje výroby. Zákon určil iba toľko, že sadzby stanovené vládnym nariadením musia byť v pásme od 50 do 250 eur za megawatthodinu (MWh).

Strop trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh elektriny vláda stanovila nasledovne:

 1. z veternej energie 180 eur,
 2. zo slnečnej energie 120 eur,
 3. z geotermálnej energie 180 eur,
 4. z vodnej energie 180 eur,
 5. z plynného paliva z biomasy 240 eur,
 6. z pevného paliva z biomasy 240 eur,
 7. spaľovaním odpadu 100 eur,
 8. z jadrovej energie 180 eur,
 9. z hnedého uhlia 230 eur,
 10. z minerálnych olejov a biokvapaliny 180 eur,
 11. z rašeliny 180 eur.

Biomasa a bioplyn dostanú pevné ceny

Riziká, ktoré so sebou prináša zavedenie cenových stropov pre obnoviteľné zdroje (OZE) na Slovensku, sme na Energie-portal.sk mapovali začiatkom novembra minulého roka. V dôvodovej správe k svojmu návrhu rezort hospodárstva uviedol, že možné úskalia si uvedomuje a chce im predísť.

„S ohľadom na spôsob stanovenia stropu trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla, by mohlo dochádzať k situáciám, kedy by výrobcovia boli povinný platiť odvod aj z príjmov nepresahujúcich výrobné náklady, čím by im vznikli vysoké straty,“ skonštatovalo ministerstvo.

„Možno oprávnene očakávať, že tomuto by sa výrobcovia snažili čeliť, a to odstavením svojej výroby. Tým by bola opäť obmedzená ponuka disponibilnej elektriny a viedlo by to k tlaku na vyššiu cenu elektriny na trhu. Rovnako by mohlo dochádzať k obmedzeniu ponuky tepla alebo k nárastu jeho ceny,“ píše sa v správe.

Rezort sa preto rozhodol využiť § 16a zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý umožňuje vláde vykonať „krízovú reguláciu.“ Ministerstvo preto do návrhu nového nariadenia zahrnulo i to, aby vláda ustanovila pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre rok 2023. Tieto „pevné ceny“ majú byť minimálne vo výške 232 eur / MWh.

„Dôvodom takto navrhnutých hodnôt pevných cien je zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu ku všetkým výrobcom elektriny z tzv. „palivových“ obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla, a to bez ohľadu na to, či majú právo na podporu a bez ohľadu na to, aký spôsob podpory, ktoré im zákon 309/2009 Z. z. umožňuje, využívajú,“ uviedlo ministerstvo.

Viac na: https://www.energie-portal.sk/Dokument/ceny-elektriny-stropy-nadmerny-prijem-odvod-108722.aspx

Pridaj komentár