Biometán získava na atraktivite. Výrobu vlani začal rekordný počet nových zariadení

Biometán získava na atraktivite. Výrobu vlani začal rekordný počet nových zariadení

26. januára, 2023

Podľa štatistickej správy European Biogas Association (EBA) sa v roku 2021 zvýšila produkcia biometánu v Európe o celých 20 %, čo predstavuje doteraz najväčší nárast, uvádza portál EnergyHub. Za rok 2022 možno pritom očakávať podobný trend, vzhľadom na to, že bol inštalovaný rekordný počet nových výrobných zariadení. Ale napriek tomu, že v Českej republike funguje 573 bioplynových staníc, vo výrobe plnohodnotnej alternatívy k zemnému plynu z obnoviteľných zdrojov zatiaľ zaostávame.

Dopyt po produkcii biometánu každým rokom silnie, vďaka čomu len za posledný rok a pol v Európe vzniklo celkom 1 067 zariadení na výrobu biometánu. V súčasnej dobe sa podľa štatistík asociácie Gas Infrastructure Europe nachádza najväčší počet biometánových staníc vo Francúzsku, Taliansku a Dánsku. Práve Dánsko spolu so Švédskom sú na dobrej ceste nahradiť svoju spotrebu zemného plynu biometánom. Oproti nim Česká republika v produkcii biometánu stále zaostáva. V prevádzke má takmer 600 bioplynových staníc, ale biometán nevyrába skoro žiadna. Na Slovensku je od roku 2022 v prevádzke zatiaľ jediná biometánová stanica v Jelšave.

Kombinovaná výroba bioplynu a biometánu na krajinu v zostupnom poradí (GWh) za rok 2021, top 15 krajín / Zdroj: EBA Statistical Report 2022 – The Biomethane and Biogas Markets

Hoci výstavba staníc na výrobu biometánu v Európe narastá, zďaleka nie všetky plánujú pripojenie k distribučnej sieti – to znamená, že vyrobenú energiu spotrebujú v mieste ich produkcie. Typické sú pre to poľnohospodárske stanice, ktoré produkujú biometán spracovaním účelovo pestovanej biomasy či rastlinného bioodpadu. Prvou a jedinou stanicou, ktorá začala vtláčať biometán do plynárenskej siete na Slovensku, je biometánová stanica v Jelšave. Tá je navyše unikátna aj tým, že sa nesústredí na spracovanie účelovo pestovaných plodín či ďalšej biomasy, ale na kuchynský odpad alebo gastroodpad. Na Slovensku tvoria množstvá nespotrebovaných potravin rastlinného a živočíšneho pôvodu približne 40% obsahu nádob na zmiešaný komunálny odpad. V susednej Českej republike je to približne jedna tretina nádob. Podľa porátu EnergyHUB sú tak v Českej republike ročne na skládky odvezené zhruba 2 milióny ton tohto bioodpadu, z ktorého by inak bolo možné vyprodukovať až 100 mil. Nm3 biometánu (1 TWh), čo by pokrylo približne 1 % českej spotreby plynu.

Biometánové ciele sú teraz nastavené pomerne vysoko. Na splnenie podmienok taxonómie Európskej únie bude potrebné vyrábať v roku 2025 zhruba až 6 TWh tzv. zeleného plynu a v roku 2030 dokonca až 20 TWh. Je teda potrebné začať čo najrýchlejšie využívať potenciál tejto výrobnej oblasti, ktorými obe krajiny disponujú.

Zdroj: https://sk.energyhub.eu/cs/articles/738345/biometan-ziskava-na-atraktivite-vyrobu-loni-zahajil-rekordni-pocet-novych-zarizeni

Comments are closed.