+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

BPS Farma Kameničany – Paradajky pestované energiou z bioplynu

BPS Farma Kameničany – Paradajky pestované energiou z bioplynu

03/27/2023

Bioplynová stanica Farma Kameničany s.r.o. bola uvedená do prevádzky v septembri 2012  s inštalovaným výkonom 0,999 kWh. Bola postavená ako poľnohospodárska BPS, dnes zásobuje elektrickou a tepelnou energiou významnú produkciu slovenských paradajok.

BPS Farma Kameničany/Zdroj: Farma Kameničany

Stanica funguje v zložení – 2 kusy  prekryté fermentory, neprekrytý koncový sklad a prípravná jama na príjem, skladovanie tekutých krmív. Kŕmenie zabezpečuje kŕmny voz  cez závitovkové dopravníky. Taktiež je vybavená separátorom, ktorý oddeľuje pevnú zložku (separát) z produkovaného digestátu. Separát môže slúžiť na ďalšie poľnohospodárske účely, ako hnojivo alebo podstielka pre dobytok.

Stanica pri spustení prevádzky nemusela v zmysle platných zákonov využívať teplo. V roku 2013 však došlo k zásadnému rozhodnutiu na využívanie tepla a elektrickej energie z BPS pre výstavbu skleníkového hospodárstva v areáli hospodárskeho dvora, hneď vedľa stojacej BPS. Skleník bol postavený v tzv. brownfielde –  bývalom hospodárskom dvore bez záberu poľnohospodárskej pôdy. 

Tepelné hospodárstvo skleníka bolo vyprojektované a postavené s využitím „odpadového tepla“ BPS vrátane využitia výroby-dodávky elektrickej energie pre pestovateľské svetlá pri pestovaní rajčín mimo hlavnú pestovateľskú sezónu-v zime.

Pozrite si ako je zúžitkovaná energie z BPS pri pestovaní paradajok v skleníkoch (zdroj:YouTube/NWT)

 

Kogeneračná jednotka bioplynovej stanice „produkuje“ teplo na viacerých úrovniach. V aplikácii BPS Kameničany je doskový výmenník tepla, ktorý patrí k motoru a dodáva teplo na vykurovanie fermentorov – hlavne v zimnom období. Prebytočné teplo posiela do stolového chladiča na schladenie podľa potreby chladenia kogeneračnej jednotky. Z tohto doskového výmenníka je teplo taktiež odvádzané do ďalšieho doskového výmenníka, ktorý ho prenáša do akumulačnej nádrže vykurovacej vody skleníka cca 400 kWh tepelný výkon, resp, pokiaľ je zapojený  vysoko teplotný trubkový spalinový výmenník cca 970 kWh.

Ďalší  doskový výmenník odoberá teplo z chladenia palivovej zmesi a toto získané teplo cca 150 kWh tepelný výkon  taktiež posiela do akumulačnej nádrže skleníka. K tomuto okruhu je zapojený druhý  trubkový spalinový-kondenzačný ekonomizér výmenník vstupná teplota spalín cca 175°C-190°C výstupná teplota cca 30-60°C tepelný výkon cca 400 kWh. V tomto výmenníku dochádza ku kondenzácii vody obsiahnutej v spalinách. Celkový tepelný výkon s využitím oboch spalinových výmenníkov  činí cca 1370 kWh tepelného výkonu.

Po spustení a využití všetkého tepla produkovaného BPS znížila celkovú spotrebu zemného plynu z cca 3 500 MW na cca 1 300 MW.

Comments are closed.