EBA: Produkcia biometánu v Európe vzrástla v roku 2023 o pätinu

EBA: Produkcia biometánu v Európe vzrástla v roku 2023 o pätinu

Produkcia biometánu v Európe v roku 2022 vzrástla takmer o 20% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  Tieto údaje vyplývajú zo štatistickej správy o bioplynovom priemysle za rok 2023 z dielne Európskej bioplynovej asociácie (EBA). Ciele pre rok 2030 si žiadajú rast o 30 % ročne. 

EBA Statisticka sprava

EBA Štatistická správa 2023 / EBA

Vzhľadom na rast závislosti od dovozu plynu a naliehavé klimatické krízy má udržateľná výroba bioplynu v Európe strategický význam: každé euro investované do bioplynov zostane v našom hospodárstve a do roku 2030 poskytne dodatočnú hodnotu 50 %, ktorá zostane v rámci našej ekonomiky,” povedal Harmen Dekker, generálny riaditeľ EBA.

Produkcia bioplynov v Európe dosiahla v roku 2022 objem 21 m3. Produkcia bioplynu v Európe v roku 2022 predstavovala 21 miliárd m3. To je viac ako celý poľský domáci dopyt po zemnom plyne alebo objem reprezentujúci 6 % spotreby zemného plynu v EÚ v roku 2022, hovorí najnovšia správa.

Diverzifikácia zdrojov

Biometán je univerzálny a všestranný bioplyn. Tento biometán ako obnoviteľný zdroj energie sa podľa EBA odráža v jeho vyváženom rozložení distribúcie medzi koncových používateľov, vo všetkých prípadoch tých, ktorí naliehavo potrebujú dekarbonizáciu. V roku 2022 smerovalo 22 % do sektoru budov, zatiaľ čo ďalších 14 % sa použilo v priemysle, 19 % v doprave a 15 % pri výrobe elektrickej energie. 

„Je nevyhnutné eliminovať našu závislosť na fosílnych palivách urýchleným využívaním obnoviteľných energií vyrobených v Európe, namiesto vytvárania ďalších závislostí, pripomína Giulia Cancian, generálna tajomníčka EBA. Závislosť Európy na dovoze predstavuje riziká aj pre potravinovú bezpečnosť vzhľadom na našu závislosť na dovezených chemických hnojivách.

Jelsava

BMS v Jelšave / Anna Pribolová

Nové projekty z Plánu obnovy

Na Slovensku sa aktuálne nachádza jedna biometánová stanica v Jelšave, ktorá minulý rok navýšlia svoj výkon a produkciu biometánu aj o vstupy z biologicky rozložiteľných odpadov. Na základe zverejnených výsledkov výzvy pre modernizáciu a transformáciu bioplynových staníc z Plánu obnovy je pravdepodobné, že do roku 2026 sa ďalších 10 bioplynových staníc transformuje na zariadenia produkujúce biometán.

Zdroj: EBA

Comments are closed.