Nehoda na bioplynovej stanici Stredné Plachtince

Nehoda na bioplynovej stanici Stredné Plachtince: Vyjadrenie Slovenskej bioplynovej asociácie

Bratislava, 7.11.2023 – Nehoda na bioplynovej stanici Stredné Plachtince: Slovenská bioplynová asociácia, ako organizácia zastupujúca väčšinu bioplynových staníc na Slovensku, vysvetľuje niektoré medializované tvrdenia.

nehoda, bioplynová stanica, digestát, stredné plachtince

Ilustračný obrázok / Archív SBA

V nedeľu, 5. novembra, na bioplynovej stanici v Stredných Plachtinciach vznikol z doposiaľ nepotvrdených príčin požiar, ktorý sa rozšíril na dva zásobníky bioplynu a prečerpávaciu stanicu. Po dvoch hodinách sa zasahujúcim jednotkám podarilo dostať požiar pod kontrolu. Následkom vysokej teploty sa však poškodilo jedno z potrubí a do areálu začal vytekať digestát. Hasičom sa únik podarilo zastaviť.

Slovenská bioplynová asociácia upozorňuje, že v tomto prípade nejde o žiadny únik chemikálie. Biomasa v nádržiach je tvorená biologicky rozložiteľnými substrátmi, ktoré uvoľňujú bioplyn. Zvyškový materiál, ktorý sa na plyn nerozloží, sa nazýva digestát. Digestát má organický pôvod a používa sa ako náhrada umelých hnojív, vyrábaných v chemickom priemysle zo zemného plynu. Rovnako ako pri iných hnojivách s vysokým obsahom dusíka, dochádza k jeho nitrifikácii baktériami, pričom sa spotrebováva kyslík. Ak je koncentrácia hnojiva vysoká, môže sa spotrebovať všetok kyslík a tým dochádza k uduseniu rýb a ostatných vodných organizmov. V žiadnom prípade sa teda nejedná o akúkoľvek formu chemickej otravy.

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke približne 80 bioplynových staníc. Jedná sa o komplexné technologické zariadenia s celou radou zložitých technických súčastí. Ako aj iné zariadenia, ani bioplynové stanice sa nemôžu úplne vyhnúť nehode. Asociácia vyjadruje ľútosť nad vzniknutou situáciou a ďakuje všetkým zložkám, zasahujúcim na mieste nehody. Asociácia sa snaží podobným prípadom aktívne predchádzať a to najmä organizáciou odborných seminárov, zdieľaním skúseností a daľších činností vedúcich k správnej prevádzkovej praxi bioplynových staníc.

V uplynulých dvoch rokoch Slovensko odštartovalo niekoľko výziev pre bioplynové stanice zamerané na ich modernizáciu alebo transformáciu na výrobu biometánu. Bioplyn, resp. jeho vyčistená forma biometán, môže významne prispieť k náhrade fosílneho zemného plynu. Bioplynové stanice zároveň pomáhajú pri spracovávaní biologicky rozložiteľných odpadov, ale aj revitalizácii pôd.

Comments are closed.