+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Podarí sa ozdraviť najsilnejšiu banku? Pôdu?

Podarí sa ozdraviť najsilnejšiu banku? Pôdu?

Farmári, poľnohospodári, lesníci, ktokoľvek, kto hospodári či dokonca stavia na pôde, sú ľudia, ktorí dokážu vrátiť dážď do vyprahnutej krajiny. Viac v rozhovore prezradí štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Kováč pre denník Pravda.

Jedno z kľúčových riešení proti suchu a klimatickej zmene sa podľa vás skrýva v pôde. V čom?

Pôda má najväčší potenciál prispieť k redukcii sucha a povodňových rizík. Zároveň prispieva k ozdraveniu klímy. Za posledných 70 rokov, od druhej svetovej vojny, sme našu krajinu, celú našu planétu veľmi pretvorili. Slovensko malo v roku 1945 mimoriadne bohatú štruktúru. Skladala sa aj z močiarov, meandrov, pôvodných riek, zastavané územie bolo menšie. Poľnohospodárstvo bolo oveľa viac štruktúrované na menších plochách.

Odvodnili sme 450-tisíc hektárov nížin a poľnohospodárskych plôch. Upravili sme viac ako 8 000 kilometrov vodných tokov. Práve doterajší spôsob hospodárenia viedol k tomu, že sa znížila schopnosť pôdy vsakovať vodu. A to súvisí s mechanizáciou. Je síce desaťnásobne výkonnejšia ako tá, ktorú sme používali pred 70 rokmi, ale prispela k zhutneniu pôdy. Druhý problém je ten, že sa znížil obsah organického materiálu v pôde. A zároveň prebieha erózia pôdy. Lenže neprebieha jeden rok, ale dekády! Strácame pôdu. V budúcnosti sa môže stať, že nám ostane už iba neúrodná časť zeme.

Suché pole / Zdroj: Andrej Barát, Pravda

Je zásadná zmena hospodárenia na pôde nevyhnutná?

Len v posledných rokoch sme zažili šesť najteplejších rokov v histórii meraní. Nečaká nás žiadne lepšie obdobie. Ideme jednosmerne do zložitejšieho obdobia. Ale ideme doň preto, lebo sme si dosiaľ neuvedomili, ako veľmi sme zmenili ekosystémy a štruktúry krajiny, ktoré ovplyvňujú vodu, biológiu a klímu.

Ale kto podporí zmenu obrábania pôdy? Európska únia?

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) EÚ dnes podporuje základný príjem farmárov.  SPP je výsledkom politického hlasovania, kompromisu. Stále nemôžeme hovoriť o tom, že SPP sa rovná boj proti klíme. Aj Európska komisia si uvedomuje, že to nie je dostatočné, a preto navrhla viacero balíkov, ktoré majú prispieť k obnove životného prostredia, vrátane stratégie EÚ pre pôdu do roku 2030.

A ako podporí zmenu Slovensko?

EÚ zaviedla takzvané ekoschémy, ktoré sme sa snažili s kolegami z nášho ministerstva a v komunikácii s farmármi nastaviť tak, aby sme nemali zbytočne veľké lány bez prerušenia. Pri bežných plochách by to malo byť najviac 50 hektárov. Nejde o žiaden dramatický zásah. Predely môžu tvoriť aj iné pásy plodín, zelené pásy, ktoré krajinu upokoja, bude sa tadiaľ môcť pohybovať zver. Ideálna by bola orientácia týchto predelov v smere po vrstevnici. Preto je dôležité podporovať ekoschémy. Chceme, aby sa konečne uznalo viac krajinných prvkov v rámci oprávneného hektára. Pracovne ich nazývame bylinné políčka alebo priekopy – zelené upokojujúce plochy, ktoré neslúžia na produkciu. Ja tvrdím, že ak na každom hektári vyhradíme 10 percent pre prvky, ktoré bránia erózii, zadržia vodu alebo poskytnú priestor pre biotu, tak to nielenže neobmedzí produkciu, ale práve naopak – výrazne ju povzbudí. V dnešnom suchu nám výnosy klesli o 40 až 70 percent! Sme v situácii, keď je pre udržanie výnosov kľúčový práve dobrý manažment pôdy, dobrý manažment dažďovej vody. Ak farmár zlepší vlahový režim, pomôže si, zmenší riziká. A nielenže si udrží produkciu

Je šanca, že sa vrátime k organickým hnojivám?

Nebude to z roka na rok. Rast cien priemyselných hnojív nám však ukazuje, že nastal čas na prehodnotenie ich udržateľnosti. Priemyselné hnojivá síce dopovali rastliny, ale stav pôdy postupne zhoršovali. Aj živočíšna výroba sa môže podieľať na prechode na organické hnojivá, a podotýkam – hnojivá slovenskej výroby. Firmy ich už vedia dodávať, ide len o to, aby sme na to nabehli. A práve organickými hnojivami vieme prispieť k tomu, aby sa zlepšila schopnosť pôdy zadržiavať vodu. Aby sme opäť – ochránili krajinu pred rozpálením.

Celý rozhovor nájdete na: https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/640109-podari-sa-ozdravit-najsilnejsiu-banku-podu/

Comments are closed.