Prehliadka bioplynovej stanice v Matejovciach a ukážka technológie Paddle Depacker

Prehliadka bioplynovej stanice v Matejovciach a ukážka technológie Paddle Depacker

Slovenská bioplynová asociácia v spolupráci so spoločnosťou ELKOPLAST uskutočnila pre členov asociácie aj zástupcov úradov prehliadku bioplynovej stanice v Poprade-Matejovciach a ukážku technológie Paddle Depacker od spoločnosti MAVITEC. Prístroj dokáže efektívne oddeľovať obaly zo znehodnotených potravín nevhodných pre konzumáciu a tým umožňuje ich ďalšie spracovanie, napríklad v bioplynovej stanici alebo kompostárni.

 

Bioplynová stanica v Poprade-Matejovciach sa nachádza na okraji mesta a na jej pozadí sa vyníma  panoráma Vysokých Tatier. Medzi najväčšie benefity v podobe výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a kvalitného organického hnojiva, patrí jednoznačne aj zásobovanie neďalekého sídliska teplom. O fungovaní a technológii bioplynovej stanice porozprával jej prevádzkovateľ, Ing. Michal Čarák.

Archív SBA

Archív SBA

Okrem prehliadky bioplynovej stanice sa konala aj ukážka zariadenia Paddle Depacker od holandskej spoločnosti MAVITEC Green Energy. Mobilnú verziu zariadenia je navyše možné využiť na viacerých bioplynových staniciach alebo kompostárňach. Ukážky sa zúčastnili prevádzkovatelia bioplynových staníc a ďalšie spoločnosti, ktoré majú záujem o spracovanie bioodpadov. Medzi hosťami boli aj zástupcovia ministerstva životného prostredia a ministerstva pôdohospodársta, ktorí sú kľučovými pre ďalšiu legislatívnu a finančnú podporu štátu v oblasti efektívneho zhodnocovania bioodpadu. Práve zvýšená miera spracovania biologického odpadu z domácností, reštaurácií ale aj supermarketov v bioplynových staniciach zabezpečí ich efektívne zhodnotenie vo forme tepla, energie alebo biometánu. Zabráni sa tak ďalšiemu úniku metánu z týchto odpadov do atmosféry.

Archív SBA

Archív SBA

Ďakujeme účastníkom prehliadky za príjemne strávený čas a spoločnosti ELKOPLAST a MAVITEC za spoluorganizáciu podujatia.

Pre ďalšie informácie o zariadení Depacker kontaktujte jakub.debnar@elkoplast.sk .

Comments are closed.