Slovenská bioplynová asociácia na biometánovej stanici v Litomyšli

Slovenská bioplynová asociácia na biometánovej stanici v Litomyšli

03/14/2023

Zástupcovia a členovia SBA sa v spolupráci s SPNZ a spoločnosťou Hutira zúčastnili exkurzie na biometánovú stanicu v Litomyšli (CZ). Prehliadka biometánovej stanice bola doplnená o prezentáciu spoločnosti Hutira a ZDCHP Litomyšl. Prehliadky sa zúčastnili aj zástupcovia MH SR a MŽP SR.

Viac o exkurzii sa dozviete vo videopodcaste SLOVGAS:

Hoci výstavba staníc na výrobu biometánu v Európe narastá, zďaleka nie všetky plánujú pripojenie k distribučnej sieti. Typické sú pre to poľnohospodárske stanice, ktoré produkujú biometán spracovaním účelovo pestovanej biomasy či rastlinného a živočíšneho bioodpadu. Prvou a jedinou stanicou, ktorá začala vtláčať biometán do plynárenskej siete na Slovensku, je biometánová stanica v Jelšave. Postupne sa však plánujú aj ďalšie projekty, rovnako ako v susednom Česku.

Otvorenie exkurzie: (Zľava) Richard Kvasňovský – SPNZ, Monika Zitterbartová a Ivan Junga – Hutira, Vladimír Šošovička -SBA / Zdroj: Archív SBA

Po zhruba trojhodinovej ceste autobusom z Bratislavy privítali predstavitelia spoločnosti Hutira účastníkov exkurzie priamo v priestorocho zámku Litomyšl. Po zahájení podujatia a krátkom predstavení spoločnosti sa prezentujúci sústredili na projekt poľnohospodárskej biometánovej stanice v Litomyšli. Podrobnosti projektu si mohli účastníci vypočuť aj od zakladateľa spoločnosti Iva Hutiru a predsedu družstva ZDCHP Jana Pechanca, ktorí rozprúdili diskusiu.

Biometánová stanica v Litomyšli je jednou z prvých BMS pripojených do českej plynovej distribučnej siete. Po prvej odpadárskej biometánovej stanici v Rapotíne, sa jedná o prvú poľnohospodársku BMS v ČR s výrobou od roku 2022. Pôvodne bioplynová stanica Poľnohospodárskeho družstvá chovateľov a pestovateľov Litomyšl si prešla približne 3 roky trvajúcu cestu, kým sa do vysokotlakovej distribučnej siete začali tlačiť prvé metre kubické ich biometánu. Spracuvajú najmä poľnohospodárske odpady z rastlinnej a živočíšnej výroby ako z lokálneho chovu hovädzieho dobytka.

Výkonná riaditeľka Hutira Monika Zitterbartová a zakladateľ spoločnosti Ivo Hutira.

Biometánová stanica Litomyšl.

BMS Litomyšl disponuje taktiež plniacou stanicou CNG, ktorá je umiestnená priamo v meste Litomyšl. CNG sa však využíva aj v poľnohospodárskej technike priamo na družstve. Biometánová stanica tak prispieva nie len k dekarbonizácii distrubučnej siete ale aj k zníženiu CO2 v sektore poľnohospodárstva. Spolu s priemyslom a leteckou dopravou je poľnohospodárstvo identifikované ako jedna z najväčších výziev pre dekarbonizáciu.

Chov hovädzieho dobytka v areáli BMS Litomyšl, v pozadí fermentory.

Prehliadka technológie BMS.

Ročne má prevádzka v Litomyšli vyprodukovať 1,7 mil. metrov kubických biometánu, s kvalitou viac než 95% (metánu). Kapacita  zariadenia je až 550 Nm3/hod. bioplynu na dočistenie a 202 Nm3/hod. biometánu vtláčaného do siete. O úpravu bioplynu na biome

Ďakujeme za účasť členom SBA a všetkým pozvaným za ministerstvá. Veríme, že podobné exkurzie pomôžu aj ľuďom z úradníckeho prostredia lepšie sa orientovať a pochopiť problematiku a potrebu ďalšieho rozvoja bioplynových staníc na Slovensku.

Prezentáciu spoločnosti Hutira nájdete v našej členskej zóne.

Comments are closed.