V Rakviciach spustili prvú biometánovú stanicu v Juhomoravskom kraji

V Rakviciach spustili prvú biometánovú stanicu v Juhomoravskom kraji

V Rakviciach spustili prvú biometánovú stanicu v okrese Břeclav, ktorá je pripojená do distribučnej siete GasNet. Poukazuje sa tak na trend v modernizácií energetiky a poľnohospodárstva. Význam tejto udalosti potvrdila aj prítomnosť ministrov poľnohospodárstva a životného prostredia ČR, Marka Výborného a Petra Hladíka.

Prevádzkovateľ biometénovej stanice BPS Rakvice s.r.o. sa rozhodol pre modernizáciu existujúcej bioplynovej stanice. Zámerom projektu je rozšírenie výroby elektriny a tepla o výrobu biometánu. Odhadovaná ročná výroba biometánu je 6,840 GWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe plynu v kotolni Národního divadla z roku 2017.

Generálnym dodávateľom projektu je spoločnosť agriKomp Bohemia. Konateľ spoločnosti Radek Házy dodal, že ich ambíciou je pomoc poľnohospodárom s tvorením nových príležitostí moderného energetického hospodárenia. 

Rozvoj biometánu má prispieť k naplneniu cieľu Vnútroštátneho plánu Českej republiky, v oblasti energetiky a klímy. Zároveň má prispieť k cieľu Zelenej dohody pre Európu a taktiež znížiť závislosť na ruských fosílnych palivách. Ministri  poľnohospodárstva a životného prostredia ČR, Marek Výborný a Peter Hladík, vyjadrili podporu a zároveň poukázali na dôležitosť budovania biometánových staníc.

Stanica v Rakviciach je pripojená k najväčšej českej plynárenskej distribučnej sieti, ktorú prevádzkuje spoločnosť GasNet. Riaditeľ Business Developmentu GasNet Filip Dostál zdôraznil  že „ozeleňovanie plynu“ je súčasťou ich stratégie. Do ich siete aktuálne dodáva biometán 6 výrobní. Mesačne to predstavuje približne 250-tisíc metrov kubických biometánu. Pre Českú republiku je to však málo a preto je potrebné nastavenie funkčnej štátnej podpory pre ďalšie projekty.

 

Zdroj: agriKomp Bohemia

Comments are closed.