Valné zhromaždenie SBA a exkurzia na BPS Kameničany

Valné zhromaždenie SBA a exkurzia na BPS Kameničany

V máji sa obec Vršatecké Podhradie stala centrom bioplynového priemyslu. V Hoteli Jasoň sa uskutočnilo Valné zhromaždnie SBA, ktoré vyvrcholilo exkurziou na bioplynovú stanicu Kameničany.

Aj napriek upršanému dňu sa atmosféra na každoročnom stretnutí prevádzkovateľov bioplynových staníc niesla v pozitívnom duchu. Hostí privítal predseda SBA, Ing. Vladimír Šošovička, ktorý sa venoval aj celkovému aktuálnemu stavu asociácie a téme elektroenergetiky.

Valné zhromaždenie SBA

Valné zhromaždenie SBA

V prezentácii pokračoval vedúci sekcie Enviro, Ing. Matej Štefánek. Zúčastnených oboznámil s činnosťou SBA v oblasti životného prostredia a kľúčovými partnerstvami s MŽP a MPRV aj pri tvorbe cestovnej mapy odpadového biohospodárstva a mapovania potenciálu pre produkciu biometánu. Generálny sekretár, Dávid Kančo MSc., opísal aktivity spojené s ďalším rozvojom asociácie predstavil nové partnerstvá a plány do budúcnosti, medzi ktoré patrí aj rozvoj spolupráce so slovenskými a zahraničnými univerzitami.

Poobede sa zhromaždenie presunulo do areálnu spoločnosti Farma Kameničany, kde sa konala exkurzia bioplynovej stanice Kameničany, ktorá sa využíva aj na pestovanie vynikajúcich slovenských rajčín.

Exkurzia na BPS Kameničany

Exkurzia na BPS Kameničany

Exkurzia na BPS Kameničany

Exkurzia na BPS Kameničany

Exkurzia na BPS Kameničany

Exkurzia na BPS Kameničany

Exkurzia na BPS Kameničany

Ďakujeme Farme Kameničany za možnosť navštíviť bioplynovú stanicu a produkciu paradajok a Hotelu Jasoň za poskytnuté priestory. Všetky výstupy z VZ sú pre členov dostupné v členskej zóne SBA.

Comments are closed.