+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Z bioplynu zelený vodík

Z bioplynu zelený vodík

Lokálna produkcia vodíku na vašej bioplynovej stanici? Nie je to žiadne sci-fi. S technológiou nemeckej firmy BtX sa výroba pohonnej hmoty zajtrajška môže priblížiť aj k bežným bioplynovým staniciam.

Konvertovanie bioplynu má priniesť revolúciu na trhu – vo forme nenápadného a priestorovo úsporného kontajnerového riešenia. Táto možnosť poskytuje prevádzkovateľom alternatívu k zavedeniu kombinovanej výroby energie a tepla prostredníctvom kogeneračnej jednotky.  Nemecký startup navrhol výstavbu a dizajn systému vo forme dvoch kontajnerov. S tým je ľahšia manipulácia a výrobca tvrdí, že aj napriek menšej veľkosti je efektívnosť zariadenia porovnateľná s veľkými továrňami. Celá sústava váži šesť ton a môže sa stať súčasťou bioplynových staníc.

Spolupráca obnoviteľných zdrojov energie / Foto: Pixabay

Celý proces výroby vodíku z bioplynu je jednoduchý. Bioplyn je stlačený na 10 barov. Keď je privedený do zariadenia, metán je konvertovaný na vodík a oxid uhličitý s parou za prítomnosti vysokej teploty, až 850 stupňov Celzia. Pre použitie musí byť vodík stlačený až na 350 barov, aby sa dal použiť, napríklad na čerpacej stanici. Podľa výrobcu bolo najnáročnejšie, aby zaistil kompatibilitu systému so zariadením, kde má byť nainštalovaný.

Decentralizovaná výroba by minimalizovala alebo v najlepšom prípade zabránila zložitej a energeticky náročnej cestnej doprave vodíku, čo by malo tiež pozitívny vplyv na ekonomickú životaschopnosť závodu a celkovú energetickú bilanciu projektu. Ďalšou výhodou takejto výroby by bola konzistentná produkcia počas dňa aj noci z bioplynovej stanice. Bioplynová stanica by tak mohla vyrobiť až 160 ton vodíku za rok. Teplo generované pri výrobe vodíku sa môže používať na vyhrievanie.

Vodík je už dnes široko využívaná surovina a zároveň nevyhnutný zdroj energie budúcnosti. Medzi najviac diskutovanými témami je najmä jeho využitie v doprave. Konverziou spaľovacích motorov na  smetiarskych a poľnohospodárskych vozidlách na vodíkové články by tak bolo možné dosiahnuť pri produkcií vodíku nulové, až negatívne emisie.

Nevyriešenou otázkou však zostáva, kde a ako sa dá zelený vodík vyrábať priemyselne a vo veľkom za ekonomické ceny. Zatiaľ čo väčšina aktérov na energetickom trhu sa zameriava na elektrolýzu z prebytku obnoviteľných zdrojov, táto nová technológia vytvorí na kľúč zariadenie na parné reformovanie bioplynu. To môže byť obrovským prínosom pre bioplynový priemysel, pre ktorý sa tak otvára ďalšie možné využitie.

Zdroj: https://www.biogas.org/edcom/webfvb.nsf/id/DE-Biogas-Journal

Comments are closed.