Bioplynová kalkulačka ALFA Engagement Platform

ALFA Engagement Platform: bioplynová kalkulačka, diskusné fórum, úspešné príklady, knižnica Projekt identifikuje hybné sily a bariéry pre odber bioplynu v...

Pozvánka na workshop: Podpora bioplynu na Slovensku

Pozvánka na workshop: Podpora bioplynu na Slovensku Ste farmár alebo poľnohospodárske družstvo s možnosťou vyrobiť alebo získať vstupné suroviny pre...

Energetické komunity

Energetické komunity 04/14/2023 Projekt energetickej komunity sa rozbieha na Liptove s cieľom spojiť miestnych výrobcov energií s odberateľmi a vytvoriť...