+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Bioplynová kalkulačka ALFA Engagement Platform

ALFA Engagement Platform: bioplynová kalkulačka, diskusné fórum, úspešné príklady, knižnica

Projekt identifikuje hybné sily a bariéry pre odber bioplynu v odvetví chovu hospodárskych zvierat EÚ a podporí farmárov zo 6 krajín EÚ (Taliansko, Dánsko, Belgicko, Slovensko, Grécko a Španielsko). Najmä prostredníctvom vlastných spoluvytvorených riešení, vrátane finančných, obchodné a technické podporné služby, ako aj semináre zamerané na budovanie kapacít. Medzi dostupné nástroje patrí aj bioplynová kalkulačka.

Celkovým cieľom projektu ALFA je využiť potenciál výroby bioplynu z chovu hospodárskych zvierat na zvýšenie širšieho využívania systémov obnoviteľnej energie. Rovnako aj zvýšenie podielu bioenergie ako zdroja energie základnej záťaže pri súčasnom zabezpečení znížených emisií z neošetreného hnoja zvierat a podpora vytváranie nových pracovných miest a príjmov pre odvetvie chovu dobytka.

alfa bioplynova kalkulacka

ALFA Engagement Platform/ ALFA project

Súčasne sa v rámci projektu vyvinula ALFA Platforma zapojenia. Uľahčuje spoluprácu a výmenu poznatkov medzi priemyselnými aktérmi a poskytujú dôveryhodné odhady potenciálu bioplynu každej farmy, perspektívnych ziskov a environmentálnych a sociálnych vplyvov.

Medzi dostupnými nástrojmi je aj bioplynová kalkulačka

  1. BIOPLYNOVÁ KALKULAČKA – Decision Support Tool (DST)  – Uvažujete o bioplynovej stanici, ale nie ste si istý návratnosťou. Kalkulačka vám po zadaní vstupných údajov pomôže zistiť potenciál bioplynu, ziskovosť, ako aj  prípadný environmentálny, ekonomický a sociálny prínos bioplynového riešenia pre vašu farmu, či družstvo. Tento nástroj je základným prvkom platformy. Poskytuje prehľadné informácie pre  rozhodovanie. Pomáha záujemcom získať lepší pohľad na zhodnotenie ich potenciálnej investície. Nástroj bude k dispozícii i čoskoro i v slovenčine. V prípade, že sa vám vaša investícia oplatí a potrebujete ďalšie informácie, už čoskoro bude k dispozícii podporná technická služba poskytovaná bezodplatne.
  2. BIOPLYNOVÉ FÓRUM- Ak radi diskutujete o aktuálnych problémoch a výzvach, zdieľate osvedčené postupy, vymieňate si informácie, či prispievate k rozvoju nových nápadov – máte možnosť sa zaregistrovať do diskusného bioplynového fóra. Interaktívny a inkluzívny priestor je tu práve pre Vás.
  3. INTERAKTÍVNA MAPA ÚSPEŠNÝCH PRÍKLADOV – Nechajte sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe zo Slovenska, Čiech, či iných európskych krajín v oblasti zavádzania a využívania bioplynových riešení. Táto interaktívna mapa ponúka bioplynové riešenia. Ak k úspešným patríte aj vy, neváhajte nám dať o sebe vedieť. Radi bude váš príbeh ďalej zdieľať.
  4. ONLINE KNIŽNICA – Knowledge Centre- Pre registrovaných používateľov je k dispozícii knižnica voľne prístupných materiálov. Poskytuje najnovšie poznatky, cenné zdroje a prehľad o aktuálnych novinkách v odvetví bioplynu. Slúži tiež ako vzácny zdroj informácií a nápadov pre všetkých záujemcov. Knižnicu budeme čoskoro rozširovať aj o praktické školenia organizované formou webinárov.

 

Vzhľadom na rozsiahlosť a multifunkčnosť tejto platformy, jej cieľom je nielen zjednodušiť prístup k informáciám o bioplyne. Tiež podporovať spoluprácu a výmenu nápadov medzi odborníkmi a nadšencami v oblasti bioplynu. ALFA Engagement Platform je skvelou príležitosťou pre všetkých zainteresovaní v tomto odvetví, aby sa zapojili, získali dôležité poznatky a prispeli k rastu a rozvoju odvetvia bioplynu.

Neváhajte navštíviť túto platformu: 
https://alfaep.eu/

Comments are closed.