Plyn a jadro budú musieť byť súčasťou dekarbonizácie aj taxonómie udržateľných financií

Zemný plyn a jadrová energia budú musieť byť súčasťou dekarbonizácie a teda aj taxonómie udržateľných financií.

Plyn by mal byť uznaný ako prechodné palivo a jadro ako udržateľná technológia s potenciálom technologického rozvoja. „Nikto nemá čarovný prútik, aby sme mohli zo dňa na deň dosiahnuť klimatickú neutralitu, hoci toto je naším spoločným cieľom, ktorý Slovensko podporuje. Je potrebné čo najviac využiť národné podmienky, ako aj existujúcu infraštruktúru a jej dekarbonizačný potenciál,“ povedal Galek, ktorý okrem iného vyslovil požiadavku zohľadniť dekarbonizovaný energetický mix daného štátu, ako je tomu aj v prípade Slovenska, v nižších cenách energií.

Zdroj: https://www.slovgas.sk/zpravy-v-skratke/k-galek-plyn-a-jadro-budu-musiet-byt-sucastou-dekarbonizacie-aj-taxonomie-udrzatelnych-financii/

Comments are closed.