Mapa bioplynových staníc

Mapa bioplynových staníc 

a ďalších zariadení na zhodnocovanie BRO

Plynová sieť SPP-Distribúcia – zobraziť

Mapa bioplynových staníc – *Zobrazenie mapy sveta znamená, že žiadne zariadenie nevyhovuje zvoleným vlastnostiam.

Typ
Vlastnosti
BPS Trakovice
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Trakovice 1, 919 33 Trakovice
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Poprad-Matejovce
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Bezručova 15, 05951 Poprad
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Chynorany
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Bernolákova 202, 95633 Chynorany
Inštalovaný elektrický výkon: 995 kW
Kapacita spracovania BRO: 10000 t/rok
Hygienizácia: Áno
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Borcová 14, 03844 Borcová
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Žitavská 639, 95151 Nová Ves nad Žitavou
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 20000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Nová Ves nad Žitavou II.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
95151 Nová Ves nad Žitavou
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 20000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Nová Ves nad Žitavou III.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
95151 Nová Ves nad Žitavou
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 10000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Huncovce
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
05992 Huncovce
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Turčianske Teplice I.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Dĺžiny 122/40 , 039 01 Turčianske Teplice
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Sasinkovo
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 527 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Kežmarok
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Nad traťou 26, Kežmarok 060 01
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Sládkovičovo I.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 500 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Ožďany I.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota 979 01
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Choňkovce
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 697 kW
Kapacita spracovania BRO: do 5,000 ton ročne
Hygienizácia: Nie
BPS Brusnica
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Puškinova 1155/16, Stropkov 091 01
Inštalovaný elektrický výkon: 135 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Vrbová nad Váhom
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 526 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Bzovík I.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Bzovík 962 41
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Veselé
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
227, Dubovany 922 08
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: do 5,000 ton ročne
Hygienizácia: Nie
BPS Bzovík II.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
445, Bzovík 962 41
Inštalovaný elektrický výkon: 526 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Smolinské
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Poľnohospodárske družstvo Smolinské (PD Smolinské)
Inštalovaný elektrický výkon: 995 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Veľké Ripňany
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Mlynská ulica, 95607 Veľké Ripňany
Inštalovaný elektrický výkon: 760 kW
Kapacita spracovania BRO: do 5,000 ton ročne
Hygienizácia: Nie
BPS Zuberec
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Družstevná 414, 02732 Zuberec
Inštalovaný elektrický výkon: 340 kW
Kapacita spracovania BRO: 4015 t/rok
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Paňovská 530/7, 04471 Čečejovce
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 10000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Štrkovec
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Štrkovec par.č. 279/7, 123/4 ,98045, Štrkovec
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Nový Dvor
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Nový Dvor 3699, 93201 Veľký Meder
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Vrbina
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Vrbina 756,93008 Čiližská Radvaň
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Hospodársky dvor 185/26, 07675 Oborín
Inštalovaný elektrický výkon: 800 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Kapušany
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 140 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Šamorín
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Dubová 8, 93101 Šamorín
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: 10000 t/rok
Hygienizácia: Áno
BPS Jelšava II
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
VVO Jelšava, 04916 Jelšava
Inštalovaný elektrický výkon: 990 kW
Kapacita spracovania BRO: do 5,000 ton ročne
Hygienizácia: Áno
BPS Jelšava I.
Biometánová stanica
VVO Jelšava, 04916 Jelšava
Inštalovaný elektrický výkon: 990 kW
Kapacita spracovania BRO: 4900 t/rok
Hygienizácia: Áno
BPS Boľkovce
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
301, 98401 Boľkovce
Inštalovaný elektrický výkon: 980 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Ružindol
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Areál farmy Rupos,s.r.o., 91961 Ružindol
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Horný Jatov
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
92571 Horný Jatov
Inštalovaný elektrický výkon: 500 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Áno
BPS Hurbanovo I.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Chotínska 33, 94701 Hurbanovo
Inštalovaný elektrický výkon: 600 kW
Kapacita spracovania BRO:
Hygienizácia: Nie
BPS Kráľov Brod
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
925 41 Kráľov Brod
Inštalovaný elektrický výkon: 905 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Belá nad Cirochou
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 990 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Veľký Ďur
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 996 kW
Kapacita spracovania BRO: do 5,000 ton ročne
Hygienizácia: Nie
BPS Sklabiná
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Sklabiná 412/30, 99105 Sklabiná
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Detva
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Bottova 1522/1, 96212 Detva
Inštalovaný elektrický výkon: 1998 kW
Kapacita spracovania BRO: do 5,000 ton ročne
Hygienizácia: Nie
BPS Želobudza
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Želobudza, 96212 Dúbravy - časť Želobudza
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Kameničany
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Trenčianska Teplá
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Ľ. Podjavorinskej 1483/49, 91401 Trenčianská Teplá
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Koš
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Okružná, kat. územie Koš, č. parcely 3027/22
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: do 5,000 ton ročne
Hygienizácia: Nie
BPS Kostolná pri Dunaji
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Kostolná pri Dunaji 90301
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 4300 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Plavnica
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Plavnica 415, 06545 Plavnica
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-odpadová
Továrenská 1097/26, 95618 Bošany
Inštalovaný elektrický výkon: 2830 kW
Kapacita spracovania BRO: 102700 t/rok
Hygienizácia: Áno
BPS Dubník
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
206, 94135 Dubník
Inštalovaný elektrický výkon: 1000 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Revúca
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Priemyselná 1144, 05001 Revúca
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Dvorianky
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
184, 07662 Dvorianky
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Veľké Bierovce
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
91311 Veľké Bierovce
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 15000 t/rok
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-odpadová
Elektrárenská 1, Bratislava 831 04
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 10000 t/rok
Hygienizácia: Áno
BPS Hontianske Moravce
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
334, 96271 Hontianske Moravce
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Horovce II.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
106, 02062 Horovce
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Ladzany
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
293, 96265 Ladzany
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Rozhanovce
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
04442 Rozhanovce
Inštalovaný elektrický výkon: 1000 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Medzibrod
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
97696 Medzibrod
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: 4900 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Sládkovičovo II.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
92521 Sládkovičovo
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Lipová
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Areál BPS, 94102 Lipová - Mlynský Sek
Inštalovaný elektrický výkon: 800 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Myjava
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Turá Lúka, 90701 Myjava
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Šintava
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
316, 08642 Hertník
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: 5000 t/rok
Hygienizácia:
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
167, Kaloša
Inštalovaný elektrický výkon: 950 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-odpadová
1524, Košice, Kokšov-Bakša
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: 30000 t/rok
Hygienizácia: Áno
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 320 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Želovce I.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Sačurov
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Dvory nad Žitavou
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Pri železnici
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Dolná Streda
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 998 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 200 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 680 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Budča II.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 801 kW
Kapacita spracovania BRO: nad 5,000 ton ročne
Hygienizácia: Nie
BPS Šurany
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
935, Poznanova
Inštalovaný elektrický výkon: 500 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Želovce II.
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 999 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
BPS Stredné Plachtince
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 703 kW
Kapacita spracovania BRO: -
Hygienizácia: Nie
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 800 kW
Kapacita spracovania BRO: 15000 t/rok
Hygienizácia: Nie
BPS Kolárovo
Bioplynová stanica-poľnohospodárska
Inštalovaný elektrický výkon: 250 kW
Kapacita spracovania BRO: 10000 t/rok
Hygienizácia: Nie