Technológia CNG staníc

Technológia CNG staníc

Technológia CNG (Compressed Natural Gas / stlačený zemný plyn) je čoraz aktívnejšie presadzovaná v sektore dopravy. Hlavnú zložku tohto paliva tvorí metán (95%). Ak spojíme CNG stanice s lokálnou produkciou biometánu, jazda sa stane ekologickejšia a ekonomickejšia, než pri použití ropných pohonných hmôt.

Značka CNG stanice / Foto: Pixabay

Hlavným rozdielom medzi plniacou stanicou LNG (Liquid Natural Gas / skvapalnený zemný plyn) a CNG je spôsob prepravy samotnej látky. Vysoká hustota LNG (600-krát hustejší než CNG) dovoľuje prepravu látky v špeciálnych cisternách až k plniacej stanici. Kvôli nižšej hustote je pre CNG stanice ekonomicky výhodnejšia lokalita, kde sa môžu priamo napojiť na distribučnú sieť. To môže byť aj v blízkosti biometánovej stanice.

Na Slovensku máme v súčasnosti približne 20 CNG plniacich staníc. V pomere k ostatným čerpacím staniciam sú v značnej nevýhode. Potenciál predstavuje práve rozvoj biometánových staníc, ktorý by ich množstvo mohol zvýšiť.

Ako presne funguje CNG plniaca stanica si môžete pozrieť TU.

Comments are closed.